Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planer på nytt fristående gymnasium i Halmstads kommun - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 12 april

Planer på nytt fristående gymnasium och information om införandet av e-arkiv. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens
ledningsutskott.

Nytt fristående gymnasium i Halmstad?

Kommunstyrelsens ledningsutskott godkände under tisdagens möte en ansökan från Thorengruppen AB om att öppna en ny fristående gymnasieskola i Halmstad. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att konsekvenserna för skolväsendet som helhet i Halmstads kommun bör utredas ytterligare innan en ny gymnasieskola öppnar.

Det slutgiltiga beslutet om uppstart av en ny gymnasieskola tas av Skolinspektionen, senast i slutet av 2016. Om ansökan godkänns planeras skolstart från och med läsåret 2017/2018. De inriktningar som kommer att erbjudas är ekonomi, handel och administration, naturvetenskap samt samhällsvetenskap. Sammanlagt handlar det om drygt 90 nya gymnasieplatser. Vilka lokaler den nya gymnasieskolan kan komma att använda sig av är i nuläget inte klart.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Nya lösningar för arkivering i Halmstads kommun

I takt med att alltmer information skapas och hanteras i elektronisk form inom kommunen ökar också behovet av nya arkiveringslösningar. Under tisdagens möte fick ledningsutskottet ta del av en lägesrapport vad gäller införandet av ett elektroniskt arkiv i Halmstads kommun.

I nuläget har kommunen ingen genomarbetad lösning för att bevara elektronisk information. En gemensam elektronisk arkivlösning bidrar till ökad tillgänglighet genom att allmänheten och kommunens medarbetare får det enklare att söka och komma åt information.

Införandet av ett elektroniskt arkiv i Halmstads kommun ingår i kommunens handlingsplan för genomförande av IT-riktlinjer som antogs av kommunstyrelsen den 1 mars i år.