Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planer för Lilla Köpenhamn – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 23 maj 2017

Tillfälliga skollokaler i Söndrum och utvecklingen av Lilla Köpenhamn. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Klartecken för bostäder, hotell och affärer vid resecentrum

Nu är detaljplanen för bostäder, hotell och affärer vid resecentrum antagen. Detta beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott under dagens möte. Detaljplanen har tidigare varit på granskning för bland annat trafikbuller.

Detaljplanen innehåller hotell- och konferensbyggnad, bostäder och affärer för tomten som ligger mittemot centralstationen längs med Bolmensgatan.

Tomten ska delas upp i två kvarter. I det södra kvarteret mot Sturegatan planeras för bostäder och affärer. I det norra kvarteret mot Viktoriagatan planeras en hotell- och konferensbyggnad. Kvarteren ska separeras av cykel- och gågator samt ett torg.

Hotellbyggnadens högsta del får uppgå till 45 meter. Höjden på övriga byggnader som planeras på tomten varierar från cirka 12 till 21 meter.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Paviljonger till Söndrumskolan

Tillfälliga paviljonger kommer att stå färdiga på Söndrumsskolan till läsåret 2018/19. Lokalerna ska står klara senast 1 juni 2018 för att hinna utrustas inför skolstarten. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet i på tisdagens möte.

Barn- och elevprognoserna i kommunen säger att det kommer ske en kraftig ökning av barn i åldrarna 1 till 16 år under de närmaste tio åren. Detta kommer innebära ett stort behov av nya platser i förskola, grundskola och fritidshem. Ökningen kommer bli störst i de centrala delarna av Halmstad. Syftet med lokalerna är att säkra att alla elever får en plats i skolan. Lokalerna kan sedan avvecklas så snart det finns en ny permanent skola i området.

Permanent servicebyggnad på Lilla torg

Lilla torg, utan bilar – med övervägande del uteserveringar och en estetiskt utformad servicebyggnad. Det blir inriktningen för den fortsatta planeringen av omgörningen av torget, enligt beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott under tisdagen.

– Lilla torg myllrar av människor på sommaren och så vill vi även att det skall vara större delen av året. Av den anledningen vill vi i detaljplan pröva möjligheten för en servicebyggnad med möjlighet för att glasa in uteplatser, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

En permanent byggnad på Lilla torg kräver dock en ny detaljplan med centrumändamål – där torget till viss del går från att vara allmän mark till kvartersmark. Detta kommer att påverka projektets tidsplan.

– Lilla torg behöver en uppfräschning. En fungerande servicebyggnad är ett måste men också att få en enhetlig bild av restaurangerna. Det är dags att komma i gång med planarbetet så att vi kan se en färdig bild med nytt parkeringshus vid Skatteverket, nya bostäder vid nuvarande parkering och ett fräscht restaurangtorg, säger samhällsbyggnadsutskottets 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Lilla Köpenhamn ska få ett nytt utseende

Utvecklingsplanerna för Lilla Köpenhamn vid Östra stranden blev under tisdagens möte godkända av samhällsbyggnadsutskottet. Målet är att Lilla Köpenhamn ska bli en attraktiv året runt plats där alla ges en möjlighet till upplevelser och aktiviteter. Planen kommer att tas upp i verksamhetsförändringarna inför 2019, och pengar äskas i budgeten för 2019-2021.

Östra stranden har pekats ut som ett område med stor uvecklingspotential. Under förra året genomförde samhällsbyggnadskontoret invånardialoger vid två tillfällen och en webenkät för att få in synpunkter på vad invånarna ville göra med Lilla Köpenhamn. I förslaget finns renovering av flera byggnader som ska bland annat göra det möjligt för enklare matlagning, nya toaletter och duschar för besökare, vindskydd, en större lekplats med lekredskap för olika åldrar och grillplatser.

– Det är viktigt att Lilla Köpenhamn upprustas på ett sätt som gör att det behåller sin charm. Området i sig är en fantastisk lekplats som med enkla medel rustas upp med bland annat fungerande toaletter, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).