Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pengar till åtgärder för Bastionen - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 9 maj 2017

Utvecklingsplaner för Bastionen och nattaxan för färdtjänst tas bort. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

 

 

Teknik- och fritidsnämnden tar över ansvaret för utvecklingen av Bastionen

De fem miljoner kronor som finns avsatta för budget till Bastionens utveckling ska överföras till teknik- och fritidsnämnden och användas till att genomföra de mål politiken tagit fram gällande upprustning och utveckling på kort sikt. Detta är kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott förslag till kommunstyrelsen.

De åtgärder som föreslås på kort sikt är att städa och snygga upp Bastionen och dess närområde samt att se över säkerheten, i form av exempelvis att ta hand om lösa stenar i murarna som omgärdar området.

Teknik- och fritidsnämnden får även ansvaret att arbeta vidare med utvecklingen av Bastionen på lång sikt efter de mål som tagits fram. Dessa är bland annat att Bastionen ska utvecklas till en attraktiv mötesplats och att stadens offentliga ytor som ska vara tillgänglig, trygg och levande året om.

Nattaxan för färdtjänst tas bort

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade på dagens möte att slopa nattaxan för färdtjänst. Detta går i linje med att Hallandstrafiken tog bort nattaxan på den allmäna kollektivtrafiken. Hallandstrafikens beslut började att gälla från och med 1 maj i år. Kommunfullmäktige har förhoppningen att kunna ta beslut om borttagandet av nattaxan så snart som möjligt.

Utvecklingsprogrammet för Framtid Harplinge antaget

Utvecklingsprogrammet för Framtid Harplinge antogs under dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Projektet Framtid Harplinge syftar till att samordna insatser och åtgärder mellan olika aktörer för att på så sätt stärka serviceorten Harplinge. Arbetet sker i samarbete med invånarna som företräds av samhällsföreningen i Harplinge.

Utvecklingsprogrammet ska beskriva hur orten ska utvecklas de kommande 20 åren och skapa en tydlighet som underlättar beslutsfattande i frågor som rör Harplinges framtid. Bilden av Harplinge har tagits fram genom enkät på hemsidan, dialogcafé för allmänheten, fördjupad dialog med unga, träff med företagsnätverket och samrådsmöte för allmänheten samt interna referensgruppsmöten inom kommunen.

– Det har varit ett fantastiskt engagemang från såväl ung som gammal i Harplinge. Ett engagemang som redan resulterat i att fritidsverksamhet på ideella grunder öppnats. Nu fastställer vi en målbild och strategier för ett framtida Harplinge, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Utvecklingsprogrammet ligger i linje med vision 2020, då projektets mål är att åstadkomma en gemensam målbild, strategier och åtgärder för en hållbar utveckling och tillväxt i serviceorten.

Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutinstans.