Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Överenskommelse om framtidens äldreomsorg och boende för äldre

På fredagen presenterade den styrande majoriteten i Halmstads kommun en överenskommelse om äldreomsorgsfrågorna. Vid en presskonferens berättade politikerna om den nya överenskommelsen och sa att det handlar om en satsning för att möta behoven för den stora gruppen människor som är över 65 år.

Den politiska överenskommelsen innebär i korthet:

  • Nya trygghetsbostäder i Getinge, Eldsberga och centrala Halmstad.
  • Nya äldreboenden i Fyllinge och Söndrum.
  • Avveckling av verksamheten på Almgården och Patrikshill.
  • Gamletulls äldreboende konverteras till LSS-boende successivt.
  • Nytt korttidsboende i närheten av sjukhuset, med möjlighet till hospice.

ÖverenskommelsenPDF är underskriven av Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt de båda fullmäktigeledamöterna Bo Fridolph och Arnold Gustafsson. Det innebär att en politisk majoritet gemensamt har inriktningen att fatta beslut om äldreomsorgsfrågorna på kommunfullmäktige den 25 april.

Fakta om boende för äldre

Äldreboende: biståndsbedömt boende för de med störst omsorgsbehov. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård dygnet runt. Cirka 800 personer i Halmstad bor på äldreboende.

Trygghetsbostäder: bostäder för de äldre som är i behov av god tillgänglighet i sitt hem. I dag finns trygghetsboende i form av äldrelägenheter i kommunal regi i Halmstad, med eget kösystem och närhet till service. Trygghetsbostäder ska ha gemensamhetsytor, en servicefunktion, och kunna drivas i både privat och kommunal regi.

Korttidsboende: ett boende för den som under en kortare period behöver extra omsorg. Det kan handla om vård efter en sjukhusvistelse eller behov som uppstår om en anhörig reser bort och man inte är tillräckligt frisk för att bo hemma.