Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ombyggnad av trafikplats E6/Laholmsvägen - ett av ärendena på KSU 27 maj

Ombyggnad av trafikplats E6/Laholmsvägen, nya bostäder runt om i kommunen och kommunens ekohandlingsprogram. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Första steget mot ombyggnad av Södra infarten

I dag togs det första steget mot en ombyggnad av Södra infarten. Samhällsbyggnadsutskottet bestämde att en ny detaljplan över området kring Trafikplats E6/Laholmsvägen. Dessutom godkände utskottet en avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Halmstads kommun. I avsiktsförklaringen klargörs de inledande stegen i arbetsprocessen för att förverkliga projektet. Det slutliga avtalet om genomförande kommer att antas när alla förutsättningar för genomförandet av projektet är klara.

–  Förverkligandet av transportplanen och södra infarten går enligt plan, vilket känns bra eftersom jag vet att det är mycket viktigt för näringslivet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C

Detaljplanen kommer att tas fram i två etapper. Den första etappen, som är den som utskottet beslutade om idag, omfattar ombyggnad av nuvarande trafikplats E6/Laholmsvägen och den nya trafikplatsen vid E6/Södra infarten. Anslutning till väg 15 samt korsningen

Laholmsvägen/Ryttarevägen och omgivande ytor för verksamheter och friytor ingår också i detaljplanen.

– Förverkligandet av södra infarten går nu vidare. För framtidsutvecklingen av Halmstad och dess trafikmiljö är projektet mycket viktigt och önskvärt, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Johan Rydén (M).

Nya bostäder på gång

Idag behandlade utskottet tre detaljplaner som skapar förutsättningar för att bygga bostäder runt om i kommunen.

Fem nya villatomter om cirka 900 kvadratmeter styck i Kvibille samt nybyggda bostadsrätter vid Nyhems torg möjliggörs genom två olika detaljplaner. Båda detaljplanerna behöver även antas av kommunfullmäktige för att bli gällande.

Dessutom godkände utskottet att detaljplanen för Slottsmöllans gamla tegelbruk ska ut på utställning. Det ger allmänheten, myndigheter och andra intressenter en sista möjlighet att tycka till om planen som totalt innebär 240 nya bostadsrätter.

Nytt ekohandlingsprogram antaget

Fler solceller på kommunala byggnader, giftfri vardag för barn och ungdomar, minskad energianvändning i kommunala bostäder och lokaler och ett tydligt energiperspektiv vid fysisk planering och samhällsbyggande. Det är några av de förslag på åtgärder som finns i det ekohandlingsprogram för år 2014-2018 som samhällsbyggnadsutskottet godkände idag.

Ekohandlingsprogrammet har en övergripande karaktär och ska ange inriktning för kommunens arbete för en miljömässigt hållbar utveckling. Det redovisar miljömässiga utmaningar, anger viktiga inriktningar för kommunens miljöarbete som ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls och ger en bild av nuläget.

– Nu förbättrar vi möjligheterna att gå från plan till handling för ett hållbart samhälle. Åtgärder och framtida idéer finns nu för att ständigt förbättra miljöarbetet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80