Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ökade kostnader för Kattegattgymnasiet

- ett av ärendena på ledningsutskottet den 25 augusti

Arrangörskap för deltävling i Melodifestivalen 2016, begäran om tilläggsanslag för ökade lokalkostnader för Kattegattgymnasiet och uppdatering av kommunens oljeskyddsplan. Det var några av ärendena som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Melodifestivalen till Halmstad Arena 2016?

En av deltävlingarna i Melodifestivalen 2016 kan komma att hållas i Halmstad Arena. Kontakter från arrangörshåll har tagits och en preliminär bokning av arenan är gjord.

Ledningsutskottet föreslog i dag att kommunstyrelsen beslutar att avsätta max 500 000 kronor till evenemanget vintern 2016, under förutsättning att Halmstad tilldelas arrangörskapet.

Det har under många år framförts önskemål att Halmstad ska vara med och söka arrangörskap för en deltävling. Beskedet från arrangörshåll har tidigare varit att Halmstad Arena är för liten. Inför 2016 har man dock ändrat konceptet något och Halmstad Arena kan numera vara värdarena för en deltävling.

Den totala nettokostnaden för arrangemanget för Halmstads kommun beräknas uppgå till cirka 800 000 kronor varav Destination Halmstad AB ska stå för cirka 300 000 kronor.

– Under förutsättning att SVT bestämmer sig för att lägga deltävlingen på Halmstad Arena tror jag att evenemanget kan befästa bilden av Halmstad som evenemangskommun och inte minst synliggöra de möjligheter som Halmstad Arena kan erbjuda, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Ökade lokalkostnader för Kattegattgymnasiet

Ledningsutskottet beviljar 7 030 000 kronor i tilläggsanslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att täcka merkostnader för tillfällig hyra av lokaler.

Behovet av lokaler beror i huvudsak på att renoveringen av Kattegattgymnasiet har försenats. Det aktuella beloppet ska täcka de ökade hyreskostnader som förseningen innebär.

- Vi säger ja till ett tilläggsanslag för de utökade lokalkostnaderna för Kattegattgymnasiet. Vi vill också titta på möjligheterna att framöver koppla gymnasiet till högskolan för att hitta synergieffekter mellan lokaler, lärare och inte minst elever, säger ledningsutskottets andre vice ordförande Anders Rosén (S).

Förbättrad beredskap för oljeutsläpp

Halmstads kommun har tagit fram en ny oljeskyddsplan för att stärka beredskapen för eventuella oljeutsläpp längs kusten. Ledningsutskottet ställde sig i dag positiva till den nya oljeskyddsplanen.

Syftet med den nya planen är att stärka kommunens förmåga att hantera en händelse genom att tydliggöra roller, ansvar och resurser inom organisationen vid ett eventuellt oljeutsläpp.

Behovet av en uppdaterad oljeskyddsplan framkom vid utvärderingen av en regional samverkansövning med fokus på utsläpp av olja till havs. Kommunens tidigare oljeskyddsplan är från 2007.