Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt utvecklingsprogram i Harplinge - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 24 maj

Kommunen startar upp ett nytt utvecklingsprogram i Harplinge och nya omklädningsrum på Kärlekens IP. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Harplinge får nytt utvecklingsprogram

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att upprätta ett nytt utvecklingsprogram för Harplinge med siktet på framtiden och ett Halmstad för kommande generationer. 

- Nu fortsätter vi utvecklingen av Halmstad och denna gång är det Harplinges tur. Genom att arbeta med utvecklingsprogrammen fångar vi upp mycket mer åsikter än tidigare vilket gör att vi också kan göra bättre åtgärder, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M). 

Utvecklingsprogrammet kommer att tas fram i dialog med boende, föreningsliv och näringsliv och ska beskriva hur orten ska utvecklas de kommande 20 åren. Programmet kommer att beskriva den gemensamma viljeinriktningen för ortens utveckling och tar ett helhetsgrepp socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Samhällsföreningen i Harplinge kommer att bli delägare i projektet och ta ett gemensamt ansvar gällande genomförandet.

Nya omklädningsrum på Kärlekens idrottsplats

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att anta en detaljplan som innebär att Kärlekens idrottsplats kommer att få nya omklädningsrum och parkeringsplatser. Anledningen till att ett nytt omklädningsrum behövs är för att minska avståndet till den norra fotbollsplanen.

- Nu fortsätter vi att utveckla Kärlekens IP, planeringen för ny konstgräsplan är i full gång och nu tar vi ett steg till genom nya omklädningsrum, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Planförslaget har under våren 2016 varit ute för granskning. Efter granskningen har inga ändringar gjorts i förslaget. Bygget av de nya lokalerna beräknas kunna starta i juli i år och kommer sammanlagt att kosta cirka 4,4 miljoner kronor.

- Kärleken är ett av Halmstads växande områden, utvecklingen av idrottsplatsen är en naturlig och viktig del, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Ny detaljplan för Vallås centrum

Samhällbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att godkänna granskningsutlåtandet gällande detaljplanen för bygget av cirka 130 nya bostäder samt ett torg i Vallås centrum.

Syftet med detaljplanen är att öka aktiviteten genom mänsklig närvaro hela dygnet. Bostäder kommer att byggas på flera olika platser så att utsikt från dessa täcker in hela Vallås centrum. Torget kommer att placeras vid dagligvaruhandelns entré då platsen anses ha goda förutsättningar för spontana möten. Befintliga verksamheter som bland annat vårdcentral, tandvård och bibliotek kan bli kvar och utvecklas. Detaljplanen ger även möjlighet till bygget av en bowlinghall samt ett trygghetsboende med restaurang.

- Det här känns jättebra, vi får fler bostäder, ett nytt centrum i Vallås och en VM-by inför Bordtennis VM 2018. Det är som ett kinderägg, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

De nya bostäderna beräknas vara inflyttningsklara till bordtennis-VM 2018 och ska till en början fungera som VM-by för tillresta deltagare. Detaljplanen som helhet fokuserar dock på hur Vallås Centrum ska se ut efter evenemanget.

Detaljplanen går nu vidare till kommunstyrelsen för antagande.