Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt samråd om södra infarten 

- ett av ärendena i samhällsbyggnadsutskottet den 22 september

Byggstart för sista delen av Brogatan, nytt samråd om södra infarten och fria vandringsvägar för laxen i Fylleån. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Fria vandringsvägar för laxen i Fylleån

För att trygga överlevnaden av Fylleålaxen beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott på tisdagens möte att uppdatera en handlingsplan för hur man ska kunna skapa fria vandringsvägar för fisken. I nuläget finns cirka 30 stycken hinder som gör det svårt för fisken att vandra längs ån. Detta tros försvåra möjligheten för laxen att föröka sig.

Kommunen har sedan tidigare fått 1 miljon kronor i statsbidrag som ska användas för att skapa fria vandringsvägar för laxen. Åtgärderna förväntas vara klara senast i december 2017.

Avtal för ombyggnaden av Brogatan i hamn

Samhällsbyggnadsutskotten klubbade på dagens möte igenom ett avtal med de fastighetsägare som ska vara med och finansiera ombyggnaden av Brogatan för resterande sträcka mellan Hamngatan och Karl XI:s väg. Ombyggnaden av sträckan beräknas kosta 5,5 miljoner kronor och sammanlagt skall medfinansiärerna gå in med 727 000 kronor av den summan.

- Nu kan jag meddela ett mycket glädjande besked och det är att vi nu ska bygga om den sista biten av Brogatan framför torget och det i samarbete med fastighetsägarna utmed sträckan, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Ombyggnaden av Brogatan är en del av projektet ”Stadens hjärta – centrumutveckling i fokus” och syftar till att göra Halmstads stadskärna mer attraktiv för besökare. Arbetet med sträckan Hamngatan – Karl XI:s väg förväntas att börja under hösten 2016.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan påbörja den sista delen av Brogatans upprustning vilket kommer att bli ännu bättre när vi väl kan sätta planerna i verket för både Storgatan och Lilla Torg, säger Lars Püss samhällsbyggnadsutskottets 1:e vice ordförande.

Simlångsdalens industriområde blir större

Samhällsbyggnadsutskottet godkände idag en detaljplan som innebär att Simlångsdalens industriområde kommer att utvidgas med cirka 7 hektar. Syftet med utbyggnaden är att möta behovet av de verksamheter som finns i området.

Planområdet är beläget väster om Simlångsdalen, norr om Simlångsdalens industriområde. Utvidgningen kommer att genomföras så fort detaljplanen vunnit laga kraft.

- Hela Halmstad skall växa, därför är det bra att vi nu kan erbjuda företag plats att etablera sig i Simlångsdalen, något som ger samhället förutsättningar att utvecklas, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Nya användningsområden för Snöstorpsgården?

Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadskontoret en förändring av detaljplanen som möjliggör en utveckling av området där Snöstorpsgården ligger. Detaljplanen, som ska ut för granskning i tre veckor, har sedan tidigare diskuterats i samråd och några mindre justeringar har gjorts. Detaljplanen slår bland annat fast fastighetens kulturvärde och bevarandet av äldre originaldetaljer vid en eventuell renovering.

Om detaljplanen godkänns efter granskningen betyder det att en del av fastigheten kan komma att användas för bostäder eller kommersiell verksamhet.

Nytt samråd om södra infarten

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade idag att påbörja ett samråd om den nya detaljplanen som möjliggör byggandet av första etappen av Södra infarten. Arbetet med den gamla detaljplanen från 2008 avbröts bland annat på grund av att man inväntade besked om anslagna medel.

Nu är pengar till första etappen budgeterade och arbetet har intensifierats. Syftet med södra infarten är att binda samman befintliga och planerade verksamheter i Halmstads sydöstra delar och att koppla ihop väg 15 och E6 med hamnen. Södra infarten är också ett led i att minska den tunga trafiken på Laholmsvägen och trafiken i centrum. Enligt planeringsdirektivet med budget för 2014-2016 ska södra infarten stå färdig år 2020.

- Steg för steg tar vi nu oss närmare ett förverkligandet av en Södra infart. En infart det snackats om mycket och där jag vet att många inte tror på det förrän de ser grävskoporna, men nu är det nära. En väg in till Halmstad som ska sträcka sig över Nissan också om jag får som jag vill, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).