Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt parkeringhus vid Lilla torg

- ett av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet 20 januari

Nytt parkeringshus vid Lilla torg. Försäljning av tomot åt Biltema och bilpool för HFABs hyresgäster. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Sista steget för utveckling i Frösakull centrum

Nu är detaljplanen för ett område i Frösakulls centrum klar och utskottet godkände planen på sitt möte idag. Planen möjliggör att det byggs lägenheter med goda kvarboendemöjligheter.

De nya husen planeras bli 2-4 våningar med den översta våningen indragen så att husen inte upplevs som lika höga. Tanken med att bygga högre hus kommer sig av att det anses viktigt att bevara grönytorna i området och att Frösakulls centrum ska förstärkas.

– Efter många års arbete är det nu bra att ytterligare ett steg tas för att förstärka kustnära boende i kommunen. Utvecklingen av Frösakull är strategiskt viktigt för hela kommunen, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Johan Rydén (M).

Tyck till om planer på parkeringshus

Cirka 100 meter norr om Lilla Torg är tanken att det ska byggas ett nytt parkeringshus. På sitt möte idag bestämde utskottet att allmänheten, myndigheter och andra intressenter ska få tycka till om planerna.

Planområdet är cirka 3500 kvadratmeter stort. I norr avgränsas området av Skatteverkets kontorsbyggnad och i söder av Fredriksvallsgatan. I öster gränsar planområdet till Skolgatan och i väster till Norra Källegatan samt till en befintlig kontorsbyggnad och parkering. Tanken är att infarten till parkeringshuset ska bli från Norra Källegatan.

– Med det här parkeringshuset skapar vi goda förutsättningar för att Lilla torg kan utvecklas till en plats för möten och umgänge. Dessutom skulle vår ambition om att göra torget bilfritt kunna leda till att gågatorna knyts ihop med torget och att Lilla torg blir en mer naturlig del av centrum, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Fyra nya förskoleavdelningar i Getinge

Det blir fyra nybyggda förskoleavdelningar då en del av Getingeskolan byggs om och anpassas för förskoleverksamhet. Skolan har för stora lokaler i dag och de nya förskoleavdelningarna ska ersätta avdelningarna på Begonian och Haspungen som behöver ersättas på grund av att lokalerna är undermåliga.

Förutom att skolans lokalkostnader minskar då förskolan inryms i skolan, kan skolan och förskolan samverka kring vissa av lokalerna, tillagningskök och utemiljöer.

Klart för Biltemas etablering i hamnen

Drygt 21 miljoner blir kostnad för den tomt i hamnen där Biltema ska etablera ett nytt lager. På sitt möte idag godkände utskottet ett avtal med företaget bakom affären. I avtalet framgår förutom köpesumman villkoren för rivningen av de hus som står på tomten idag. När det nya lagret står på plats kommer det att bli arbetsplats för mellan 70-90 personer.

Innan avtalet blir giltigt behöver dock även kommunfullmäktige godkänna det.

Nytt avtal ska möjliggöra bilpool för hyresgäster i kv. Järneken

51 nya hyreslägenheter är tanken att det ska bli inom kv Järneken som HFAB sedan tidigare har avtal med Halmstads kommun om att bygga. Nu vill HFAB inrätta en bilpool som de boende kan gå med i. På sitt möte idag godkände utskottet avtalet med HFAB som nu för i uppdrag att inrätta bilpoolen.

Syftet med bilpoolen är att minska behovet av parkeringsplatser i området.

– Det här är ett nytt grepp och det känns riktigt roligt att få vara med och testa nya metoder för att skapa en hållbar stad. Förutom att en mindre yta behöver användas till parkering av privata bilar är jag övertygad om att bilpoolen har en positv påverkan på bilkörandet. Det slentrianmässiga bilkörandet utan reflektion kring om det går att lösa transporten med kollektiva färdmedel eller cykel, hoppas jag minskar betydligt, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Område vid Södra infarten kan bli ny plats för Eleiko

Sällsynta bin satte stopp för Eleiskos utbyggnadsplaner vid Arenan, men nu kan företaget komma att etableras vid Södra infarten istället. På sitt möte idag beslutade utskottet att reservera en tomt i området för Eleiko. Det växthus som ligger i området ska flytta när vägarna byggs om vid Södra infarten och mark för en etablering av Eleikos verksamhet ska nu säkras i ett avtal mellan kommunen och företaget. Vilken tomt det blir kommer dock klargöras först i detaljplanearbetet för Södra infarten och Eurostop.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80