Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt HVB-hem på Söder

- ett av ärendena på ledningsutskottet 20 januari

Nytt HVB-hem i gamla RIA-gården och avveckling av särskilda parkeringstillstånd för miljöbilar. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Särskilda parkeringstillstånd för miljöbilar ska upphöra

Ägare till miljöbilar kommer inte längre att premieras för sitt val genom fördelaktiga parkeringsvillkor. På sitt möte idag beslutade utskottet att ställa sig bakom förslaget att de särskilda parkeringstillstånden för miljöbilar ska tas bort.

Förändringen är en direkt konskevens av att Högsta domstolen i oktober slog fast att särbehandling av miljöbilar när det gäller parkeringsavgifter inte är tillåten enligt lagstiftningen. De redan utfärdade tillstånden kommer att gälla giltighetstiden ut, men inga nya tillstånd kommer att utfärdas månadsskiftet efter det att kommunfullmäktige har tagit ställning till frågan. Kommunfullmäktige beräknas ta ställning till frågan under våren.

RIA-gården ska bli HVB-hem

Ett nytt HVB-hem planeras på Söder. Det är RIA-gårdens lokaler som ska byggas om för 2,6 miljoner kronor så att lokalerna passar för boende. På sitt möte ställdes sig utskottet bakom förslaget att bygga om RIA-gården.

33 platser är tanken att det ska bli på boendet. 23 av platserna ska öronmärkas för asylsökande ungdomar i åldrarna 16-18 år.

Innan valet föll på RIA-gården har även andra lokalisringar undersökts, men med sitt läge nära kollektivtrafik och centrum anses RIA-gården lämplig för ändamålet. Lokalerna ägs dessutom av kommunen och står i dagsläget tomma.

Förändringar i reglementet för äldre- och handikappomsorgen

Reglementet och avgifterna för äldre- och handikappomsorgen ska justeras. Ledningsutskottet beslutade att ställa sig bakom förändringsförslaget på sitt möte idag, men det är kommunfullmäktige som beslutar i slutändan.

Förändringarna i reglementet görs bland annat för att skapa en större tydlighet genom att använda samma terminologi som i relevant lagstiftning.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06