Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt bostadsområde i Fyllinge - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 10 maj

Nytt bostadsområde i Fyllinge kan ta form och ny detaljplan för området i Eldsberga där Hemgården ligger. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ny detaljplan i Eldsberga

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att anta en detaljplan som i framtiden möjliggör en ombyggnad av av fastigheten som i dag är Hemgårdens äldreboende i Eldsberga.

Planområdet omfattar cirka 0,8 hektar och är beläget vid Eldsbergavägen cirka elva kilometer från Halmstads centrum. Fastigheten byggdes år 1926.

Den tidigare detaljplanen medgav användningen allmänt ändamål, vilket är en beteckning som användes i äldre lagstiftning för all verksamhet med kommunalt eller statligt ägande. Eftersom fastigheten har sålts av kommunen och nu ägs av ett privat bolag, Rikshem, så initierades planändringen hösten 2014.

En eventuell ny byggnad får uppföras i två våningar med en nockhöjd på tio meter. Huvudbyggnaden är utpekad av Kulturmiljö Halland som en byggnad av byggnads- och kulturhistoriskt värde, klass B, och har försetts med rivnings- och
förvanskningsförbud.

Nytt bostadsområde på fjärde kvadranten i Fyllinge

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände under tisdagens möte detaljplanen för ett nytt bostadsområden på fjärde kvadranten i Fyllinge. Beslutet innebär att drygt 320 nya bostäder kommer att byggas på området. Det kommer att byggas både villor, radhus och flerbostadshus mellan en till fyra våningar. Utöver detta finns även planlagt för kommunal service och lokaler för affärsverksamhet i anslutning till ett centralt beläget torg.Vid torget byggs en ny busshållplats som blir en knutpunkt för de boende i hela Fyllinge.

Detaljplanen för det nya bostadsområdet har sedan tidigare varit ute för granskning under våren 2016. Efter granskningen har en rad mindre justeringar i förslaget gjorts bland annat gällande biltrafik samt cykel- och och gångvägar. Det nya bostadsområdet förväntas kunna stå klart cirka fem år efter det att detaljplanen vinner laga kraft.

– I rådande tider med stort behov av bostäder känns det rikigt gott att ett område är klart för att byggas med 320 nya bostäder med stor variation, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.