Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny skola och förskola i Steninge

- ett av ärendena på KF 18 mars

Plakettutdelning för rådigt ingripande inledde kommunfullmäktiges möte i mars. På mötet beslutade ledamöterna om detaljplaner för skola och förskola i Steninge, nya bostäder i Frösakull och arvoden för de politiker som tillsätts efter valet i höst.

Kommunfullmäktigemötet filmas varje gång så att du kan följa mötet direkt eller i efterhand på via webb-TV.

Grönt ljus för skola och förskola i Steninge

Nu är sista steget taget mot en ny skola och förskola i Steninge. Kommunfullmäktige beslutade igår att anta den detaljplan som möjliggör att det byggs en skola (förskoleklass till årskurs fem) samt förskola med fyra avdelningar på en tomt i Steninge 18 kilometer norr om Halmstad centrum.

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft om ungefär fyra veckor. Då kan kommunen påbörja arbetet med att till exempel söka bygglov och projektera för den nya skolan.

Se debatten på webb-TV.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Politikerarvoden justeras till rikssnittet

Årsarvodet till de politiker som är ordförande- eller vice ordförande i kommunens nämnder och bolag höjs. Dessutom kommer gruppledarna för varje parti i kommunfullmäktige få sitt arvode justerat utifrån hur många platser partiet har i fullmäktige.

Beslutet innebär till exempel att arvodet till ordföranden i de fyra största nämnderna höjs från 19 000 kronor i månaden till ett månadsarvode på cirka 24 000 kronor. Ersättningen för uppdraget som kommunråd förändras inte.

Höjningen kommer efter en utredning som visar att de arvoden som förtroendevalda i Halmstad får idag är betydligt lägre än i andra kommuner.

Ersättningen till förtroendevalda ses över inför varje ny mandatperiod. Eftersom det är valår i år görs förändringen innan valet så att de nytillträdda ledamöterna inte tar ställning till sina egna arvoden.

Se debatten på webb-TV.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bengts camping får bygga 100 stugor i Villshärad

Hundra uthyrningsstugor och fortsatt camping i Villshärad. Det kan nu bli verklighet efter att kommunfullmäktige godkände en detaljplan för det område där Bengts camping ligger idag.

I detaljplanen delas campingen upp i en del med rörlig camping och en del med uthyrningsstugor och permantent uppställda villavagnar. Rörlig camping betyder att husvagnar, husbilar och tält får använda området mellan mellan 1 mars och 30 november.

På den del av området som planlagts för uthyrningsstugor och villavagnar får högst hundra uthyrningsstugor byggas. De får som mest vara 40 kvadratmeter stora, i en våning och max tre meter höga.

Se debatten på webb-TV.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klart för nya bostäder i Frösakull

Nybyggda bostäder och förskola i Frösakull kan bli verklighet efter att kommunfullmäktige idag beslutade att godkänna detaljplanen för ett område i södra Frösakull cirka sju kilometer väster om centrala Halmstad. Området är idag obebyggt och består av naturmark.

I detaljplanen tillåts att området bebyggs med en blandning av olika typer av bostadshus - enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Dessutom tillåter detaljplanen att området bebyggs med en förskola och att det anläggs en gång- och cykelväg längs med Fammarpsvägen.

Se debatten på webb-TV.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servicekontoret ska få ansvar för förskoleköken

Servicekontoret ska ta över ansvaret för samtliga förskolekök och skolkök som idag drivs av barn- och ungdomsförvaltningen. Det beslutade kommunfullmäktige idag.

Ett 50-tal kockar anställda av barn- och ungdomsförvaltningen lagar cirka 3 100 portioner mat per dag. Resterande del av barn- och ungdomsförvaltningens cirka 9 000 portioner lagas av servicekontoret.

Nu tar alltså servicekontoret över ansvaret för alla skolmåltider. Förskolekockar och annan kökspersonal ska dock fortfarande vara med och planera förskolans och skolans måltider i samma utsträckning som i dag.

Tanken är att kommunen genom att ha en huvudansvarig förvaltning ska få ökade möjligheter till samverkan, specialistkunskaper och förutsättningar för att utveckla matens kvalitet ännu mer.

I dag har servicenämnden, barn- och ungdomsnämnden och hemvårdsnämnden ansvar för måltiderna som serveras i skolor, förskolor och hemvård i Halmstads kommun. Eftersom en förflyttning skulle medföra högre kostnader för hemvårdsnämnden kommer de ha kvar sitt ansvar för måltider i hemvården.

Se debatten på webb-TV.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta:

Kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Charlotte Westlund (M), 076-107 74 51          1:e vice ordförande, Inger Larsson (FP), 072-219 90 26                                             2:e vice ordförande, Ingegerd Sahlström (S),