Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya villatomter i Kvibille

- ett av ärendena på KSU 25 mars


Möjlighet att tycka till om nya villtomter i Kvibille och etablering av Eleikos verksamhet vid Halmstad Arena. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Tyck till om planer på nya villatomter i Kvibille

Nu får allmänheten en sista chans att tycka till om ett förslag på nya villtomter i ett område i Kvibille. Det beslutade utskottet idag.

Detaljplaneförslaget som nu ska ut på så kallad granskning – det sista steget innan antagande av planen - möjliggör för fem villatomter om cirka 900 kvadratmeter styck. Området ligger i ett skogsområde i sydöstra delen av Kvibille, cirka 700 meter från Kvibille centrum. Granskningen kommer att pågå i tre veckor.

– Nu skapar vi ytterligare villatomter utanför Halmstadtätort. Vår strävan är att det ska finnas planer för bostadsbyggande i alla serviceorter. Nu är det Kvibilles tur, säger samhällsbyggnadsutskottets vice ordförande Johan Rydén (M) som idag var ordförande på sammanträdet.

Eleiko kan komma att etablera sig vid arenan

På sitt möte idag beslutade utskottet att möjligheten för sportutrustningsföretaget Eleiko Sports Group AB att etablera sin verksamhet i ett område nära Halmstad Arena ska utredas.

Det är företaget själva som har skickat in ett önskemål om att få köpa mark och etablera sig på en fastighet i närheten av arenan som idag till största delen är outnyttjad. Eleiko har i förfrågan om att köpa marken även lämnat in ett koncept med en beskrivning och vision av den planerade verksamheten i området.

Verksamheten innebär enligt företagets vision både produktion och besöks- och kursverksamhet som enligt företaget skulle kunna dra nytta av läget i närheten av Halmstad Arena.

– Det är glädjande att ett av våra mest internationellt kända företag vill utveckla sitt företag. Området som nu ska utredas har ett bra läge med nära kontakt till vår arena, säger samhällsbggnadsutskottets vice ordförande Johan Rydén (M).

Ja till naturreservat av Trönninge ängar

Trönninge ängar bör bli naturreservat. Det menar samhällsbyggnadsutskottet och instämmer därmed i ett förslag från Länsstyrelsen i Halland som de har fått tycka till om.

Trönninge ängar är ett välbesökt och mycket fint fågelområde. Området är känt i fågelskådarkretsar och lockar även långväga besökare. Genom att göra ett naturreservat av området ger det extra skydd i form av ostörda rast- och födosöksplatser som behövs för häckningen av flera vadare och andra sjöfåglar. Dessa fåglar har drastiskt minskat i södra Halland sedan 1970-talet när kustlandskapet blivit alltmer bebyggt.

Trafiken ska bli säkrare vid Halmstad Östra

Två cirkulationsplatser vid Halmstad Östra ska anläggas. Idag godkände samhällsbyggnadskontoret detaljplanen för området som bygger på ett underlag från Trafikverket. Syftet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten där väg 25 ansluter till E6.

Det slutgiltiga beslutet tar dock kommunstyrelsen.

För mer information kontakta[1]:

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80

[1] Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C) närvarade inte vid mötet