Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nöjda medarbetare i Halmstads kommun

Anställda på Halmstads kommun känner trygghet på jobbet och är stolta över sin arbetsplats. Samtidigt upplever många att de inte har tydliga uppdrag eller rimliga förutsättningar att utföra sitt jobb. Det visar resultatet i kommunens nya medarbetarundersökning.

Medarbetarundersökningen ger ett gott betyg till Halmstads kommun som arbetsgivare. En stor majoritet av de 6000 anställda som svarat på enkäten känner att deras arbetsinsats är viktig och bidrar. Nästan lika stor är majoriteten som har förtroende för sin närmaste chef och känner att chefen visar förtroende för en.

Medarbetarindex* för Halmstads kommun är 74 procent. Det är en procent bättre än genomsnittet för kommuner och myndigheter och i nivå med den förra medarbetarundersökningen 2013.

– ­Det är roligt att gå igenom de goda resultaten, och att över 80 procent av de anställda har valt att delta i undersökningen. Självklart finns det områden med förbättringspotential som vi behöver ta tag i, men de positiva resultaten är övervägande och dem ska vi ta vara och bygga vidare på, säger Stefan Almér, HR-chef i Halmstads kommun.

Stora förvaltningar i topp

Om man bryter ner medarbetarindex på förvaltningsnivå är det servicekontoret som har de mest nöjda medarbetarna. Index där ligger på 80 procent. Rent generellt har de förvaltningar som har flest anställda fått ett gott betyg från medarbetarna. Det är också på några av de stora förvaltningarna som det har varit en extra hög arbetsbelastning det senaste året.

– Det är mycket glädjande att se. Trots en ökad arbetsbelastning ligger resultatet för de här förvaltningarna i nivå, eller över snittet för Halmstads kommun. Det handlar om de som jobbar med utbildning, omsorg och med sociala frågor, säger Stefan Almér.

Med i toppen finns också kommunala bolag som Halmstads näringsliv och Destination Halmstad. Bland de förvaltningar och bolag där medarbetarna är minst nöjda finns Hallands hamnar AB, Halmstads flygplats och fastighetskontoret.

Frågor att jobba med

Många anställda upplever att deras uppdrag är otydligt eller att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att utföra sitt arbete.

– Frågan som tar upp detta i undersökningen är formulerad på ett sätt som gör att vi inte kan se om det är uppdraget eller förutsättningarna man är missnöjd med. Därför gäller det nu att man på arbetsplatserna börjar diskutera det här, säger Stefan Almér, HR-chef.

En fråga som ofta får lågt resultat i kommuner och myndigheter är den som handlar om förtroendet för högsta ledningen. Det gäller också för Halmstads kommun där förtroendet för förvaltnings- och bolagsledningarna ligger under genomsnittet.

– Det här är en fråga som inte har varit med i tidigare undersökningar, men vi vill gärna veta vad de anställda tycker om ledningen förvaltnings- och bolagsnivå. Det är tråkigt att vi fick så låga värden, och det är en anledning för oss att fördjupa oss ytterligare, säger Stefan Almér.

Stor möjlighet till analys

Årets medarbetarundersökning genomförs av en ny leverantör, som ger en större möjlighet för Halmstads kommun att göra egna analyser av resultatet. Slutsatserna från analysarbetet kommer att vara klara i mitten av april och då blir det också lättare att peka ut riktningen för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

* Företaget Quicksearch som har gjort undersökningen har tagit fram ett medarbetarindex som beskriver hur anställda på Halmstads kommun ser på sin arbetssituation. Medarbetarindex räknas i procent där 100 är bäst. Samma skala används också för att beskriva resultatet i enskilda frågor.

  • Över 70 procent = Godkänt
  • 60 - 69 procent = Förbättringspotential
  • Under 60 procent = Icke godkänt