Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Najaden övergick i norsk ägo

På fredagen övergick Najaden i norsk ägo. Nu väntar en dygnslång färd på havet innan hon anländer till sin nya hemmahamn i Fredrikstad.
– Vi planerar att rusta upp henne, men först ska hon visas upp på Tall ships races i Fredrikstad, säger Knut Sørensen från Seilskuteforeningen Øst i Viken.

En enkel ceremoni vid slottskajen vid lunchtid på fredagen markerade att Najaden nu har övergått i norsk ägo. Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Charlotte Westlund (M) överlämnade köpehandlingarna tillsammans med Halmstads kommuns stadsvapen med diplom till representanterna för den norska föreningen.

– Vi hoppas att Najaden kan komma och besöka Halmstad igen för egen maskin och vi önskar henne lycka till. Vi tror att hon får en mycket bra framtid i Fredrikstad, sade Ann-Charlotte Westlund.

Bogsering ett dygn

Najaden kommer att bogseras till sin nya hemmahamn och Knut Sørensen beräknar att transporten kommer att ta minst ett dygn. Fyra personer kommer att vistas på skolskeppet under färden.

– Kaj och brygga är klara i Fredrikstad, men vi kommer att få flytta Najadens landgång till andra sidan för att hon ska ligga rätt i kaj. Efter The Tall Ships Races kommer vi att påbörja renoveringen av henne, berättade Knut Sørensen.

Avfärd sker senare

Najadens avfärd från slottskajen beräknas kunna ske först under fredags kväll eller under lördagen. Vid tiden för ceremonin hade bogserbåten ännu inte anlänt till Halmstad. Förhållandena i Nissan spelar också roll för när avfärden kan påbörjas.
Najaden sjösattes 1897 på örlogsvarvet i Karlskrona. Hon är världens minsta kompositbyggda fullriggare och byggdes som övningsfartyg för Skeppsgossekåren.


Omfattade kostnader

Den 20 juli 1946 kom Najaden till Halmstad. Skolskeppet var en gåva från grosshandlare Bernhard Aronsson. De första åren låg Najaden förtöjd vid Österbro. När Slottsbron byggdes 1956 flyttades hon till kajen vid Slottet.

Kommunfullmäktige i Halmstad beslutade den 23 oktober 2012 att avveckla kommunens ägande i Najaden. Den ekonomiska belastningen för renovering och underhåll av skeppet bedömdes som alltför omfattande. Den 12 februari i år beslutade fastighetsnämndens ordförande Johan Rydén, på delegation, att anta Seilskuteforeningen Øst i Vikens bud på 300 000 kronor för Najaden.