Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Najaden flyttades till kajen vid Slottet 1956.

Inte fastställt vilken tid Najaden lämnar kaj

Tidpunkt för när Najaden lämnar kaj för att bogseras till Fredrikstad är fortfarande oklar, troligen sker det fredag kväll. Det kan också ske först på lördag, beroende på när bogserbåten anländer till Halmstad och hur förhållandena i Nissan ser ut.

Najaden lämnar slottskajen för Fredrikstad, Norge

På fredag, den 4 juli, kl. 12.30, lämnar Halmstads kommun över skolskeppet Najaden till de nya ägarna Seilskuteforeningen Øst i Viken. Najaden lämnar därmed sin plats vid slottskajen i Halmstad för en framtid i Fredrikstad i Norge. Alla är välkomna att delta vid överlämnandet av Najaden. Exakt när de nya ägarna bogserar Najaden ut ur hamn är dock oklar, troligen dröjer det till fredag kväll.

I samband med ägarbytet kommer det att hållas en enklare ceremoni vid slottskajen. Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Charlotte Westlund (M) överlämnar handlingar rörande Najaden tillsammans med Halmstads kommuns stadsvapen med diplom, något som är brukligt vid örlogsbesök.

– Fredrikstad är värd för The Tall Ships Races 2014 och de nya ägarna vill ha Najaden på plats när festligheterna startar den 12 juli. Vi vill dessutom att Najaden ska bli omhändertagen snabbt så att det upprustningsarbetet som redan har gjorts på henne kan tas tillvara i Fredrikstad, säger Ann-Charlotte Westlund.

Förtöjd vid Österbro

Najaden sjösattes 1897 på örlogsvarvet i Karlskrona. Hon är världens minsta kompositbyggda fullriggare och byggdes som övningsfartyg för Skeppsgossekåren. Den 20 juli 1946 kom Najaden till Halmstad. Skolskeppet var en gåva från grosshandlare Bernhard Aronsson. De första åren låg Najaden förtöjd vid Österbro. När Slottsbron byggdes 1956 flyttades hon till kajen vid Slottet.

– Nu lämnar Najaden Halmstad, men förhoppningen är att hon besöker oss igen. Vi är övertygade om att Najadens nya ägare kommer att ta hand om henne på ett mycket fint sätt. Seilskuteforeningen Øst i Viken har resurser och kunskap att rusta upp Najaden och kanske kan hon segla för egen maskin till Halmstad i framtiden, säger Ann-Charlotte Westlund.

Beslut av kommunfullmäktige

Den 23 oktober 2012 beslutade kommunfullmäktige i Halmstad att avveckla kommunens ägande i Najaden. Den ekonomiska belastningen för renovering och underhåll av skeppet bedömdes som alltför omfattande. Den 12 februari i år beslutade fastighetsnämndens ordförande Johan Rydén, på delegation, att anta Seilskuteforeningen Øst i Vikens bud på 300 000 kronor för Najaden.

– Min bedömning var och är att föreningen är den bästa ägaren för Najaden. Föreningen planerar att återställa Najaden i seglingsbart skick och hon kommer att bli en av huvudattraktionerna i det marina centrum som blir hennes nya hemmahamn. Den här försäljningen är det bästa sättet att bevara Najaden, och det maritimhistoriska arv hon för med sig, till framtida generationer, säger Johan Rydén.