Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Med sikte på 150 000 invånare

Halmstads kommun har en stark befolkningsökning – och siktar på att år 2050 vara 150 000 invånare. Det är utgångspunkt för det förslag till Planeringsdirektiv med budget som Femklövern tillsammans med Arnold Gustavsson (-) och Bo Fridolph (-) presenterar i dag.

– Det är en budget med rekordinvesteringar vi lägger fram. Halmstad har ett gott utgångsläge, vi har en stark tillväxt och är en attraktiv kommun. Men det ställer också krav på oss att blicka långt fram, samverka och söka hållbara lösningar för att vi ska kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet även när vi är 150000 invånare, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att möta de närmaste årens demografiska förändringar och det ökande antalet elever finns i årets budgetförslag omfattande satsningar för att bygga förskolor och skolor.

– Det är positivt att vi nu äntligen börjar närma oss byggstart för flera nya förskolor och skolor, säger Tove Bergman (MP), ledamot i verksamhetsberedningen. Jag ser inte minst fram emot den nya skolan på Kärleken, om- och tillbyggnaden av Nyhemsskolan och den Reggio Emilia-inspirerade nya Lineheds förskola.

Satsningar i centrum – och tätorterna

Femklövern fortsätter satsningen på utvecklingsprogrammen, där ett antal serviceorter, en stadsdel samt stadskärnan ingår. Under 2018 kommer även ett utvecklingsprogram att starta för Kvibille.

– För hela kommunens välmående och framgång är det en förutsättning att serviceorterna ökar sin attraktionskraft. Vi ser att Getinge och Oskarström är särskilt viktiga – vad gäller Oskarström vill vi modernisera orten och skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde vid Jutan. För Getinge ska nu moderna bostäder för äldre utvecklas och en ny modern skola med en profil byggas, säger Henrik Oretorp (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Satsningar på fritid, stadskärna och kust

I årets budget görs en långsiktig satsning för att öka möjligheterna att erbjuda ridskoleverksamhet för barn och unga i Halmstad.

– Ridsporten är Sveriges näst största barn- och ungdomsidrott. Grunden läggs ofta på landets ridskolor som gör sporten tillgänglig för alla. Nu kan ridskolan på Halmstads hitintills enda kommunala ridanläggning äntligen byggas ut säger Suzanne Åkerlund (L), kommunråd.

I budgeten finns också en rad större satsningar som stärker Halmstad som hem- och upplevelsestad. Pengar avsätts bland annat för att bygga ut VA-nätet till Grötviks hamn, vilket öppnar för en ny servicebyggnad men också för etableringar av kafé- och restaurangverksamhet. På Tylösandsterassen kommer en ny plats för spontana aktiviter och rekreation att byggas.

Även i stadskärnan fortsätter satsningarna. När nu snart ombyggnationen av Storgatan och Stora torg är klar så är det dags för Bastionen att få en ansiktslyftning. På tur står sedan en omgörning av Lilla torg, pengar finns avsatta i budgeten främst för år 2020. När parkeringshuset Svartmunken står klart finns möjligheten att få ett bilfritt torg.

– Det öppnar för ett torg av liv och rörelse – precis så som vi vill se hela centrum. Stadskärnan ska vara en mötesplats. I dialogerna som kommunerna haft med invånarna pekar många på möjligheterna att utnyttja närheten till Nissan bättre. Detta kommer nu ske kopplat till projektet Kulturstråk Nissan och inledande insatser ska göras vid Österskans, säger Anna-Lena Cumtell (KD), ledamot i verksamhetsberedningen.

Boende för äldre

Som en följd av den överenskommelse om framtidens äldreomsorg som Femklövern, Arnold Gustafsson (-) samt Bo Fridolph (-) tecknade i våras så finns bland annat pengar avsatta för byggnation av ett nytt korttidsboende med 80 platser. Här ska också möjligheten att förlägga ett hospice, det vill säga boende i livets slutskede, utredas.

– Vi har i både den politiska överenskommelse vi gjorde i våras gällande äldreomsorgen och i det förslag till Planeringsdirektiv med budget vi presenterar i dag tagit stor hänsyn till medborgarnas önskemål. Oavsett omfattning av omsorgsbehov så ger vi våra invånare en garanti för en trygg och säker ålderdom, säger Bo Fridolph (-).

Prioriterade områden

Femklövern har samlat sin politik under tre övergripande områden som bedöms extra viktiga och som enligt förslaget ska prioriteras och vara vägledande för alla styrelser och nämnders verksamheter. Inriktningarna är ”Utbildning, näringsliv och arbete”, ”Socialt hållbar utveckling” och ”Ekonomiskt hållbar utveckling”. Inom varje område finns också mätbara mål. Totalt handlar det om 16 mål.

I årets planeringsdirektiv med budget har Femklövern utöver detta valt ut några områden som strategiskt viktiga för Halmstads kommuns utveckling. De är tio stycken och kallas ”riktningar”. Riktningarna ska vara vägledande på ett antal övergripande områden som till exempel infrastruktur, bostäder, integration och digitalisering.

– Detta är runt den tionde kommunala budgeten jag varit med om att göra, och det har varit den i särklass svåraste. Det är roligt att kommunen växer – men det kostar. Därför har det varit viktigare än någonsin att se till att de pengar vi förfogar över hamnar på rätt ställe. Vi ska vara tacksamma över att tidigare generationer varit så sparsamma, vårt ansvar är att se till att kommande generationer också får en god välfärd. Slutligen vill jag säga att jag är glad över att vi har en sådan fin stämning i femklövergruppen och att vi trots kompromisser och emellanåt olika viljor kan lägga fram en sådan här stark budget, säger Arnold Gustavsson (-).