Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Markanvisningstävling för utvecklingen av Österskans - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 21 mars

Markanvisningstävling för utvecklingen av Österskans. Det var ett av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Markanvisningstävling för utvecklingen av Österskans

Utvecklingen av området vid Österskans fortsätter. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att en markanvisningstävling ska ske där byggherrar, arkitektbyråer och hotellaktörer tillsammans får komma in med förslag på idéer på hur området ska se ut i framtiden. I april startar intresseanmälan och den sträcker sig till sista maj. Kommunen kommer därefter att välja ut tre till fem bidrag som går vidare till markanvisningstävlingen. Tävlingen avslutas sista november och vinnaren kommer att meddelas under början av 2018.

– Nu har vi en unik chans i ett fantastiskt läge att få till en attraktiv mötesplats vid Nissan. Det kommer bli en spännande tid framöver för att se vilka förslag vi får in. Jag har hela tiden haft en vision om att detta ska bli en mötesplats 24 timmar om dygnet och kanske kan det bli en verklighet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Österskans nuvarande funktion som bussteriminal kommer att upphöra när resecentrum etapp 2 är färdigbyggt och stadsbussarna flyttar till Laholmsvägen. Förhoppningen är att göra om området till en ny knutpunkt i centrala Halmstad med bland annat ett hotell, kommersiella verksamheter och en saluhall.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans

Kommunen köper mark i Plönninge för att säkra vattentäkter

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att godkänna ett avtal med Region Halland om att köpa två tomter i Plönninge för 12,5 miljoner kronor. Tomterna förvärvas för att säkra de vattentäkter som finns i området.

På en av tomterna ligger i nuläget flera byggnader för häst- och ridskoleverksamhet. Det finns intresse från en köpare att utveckla verksamheten och det har även varit aktuellt för Harplinge ridklubb att utnyttja del av byggnaderna. På den andra tomten ligger ett före detta elevhem som är lämplig som bostadsbyggnad.

Efter ett beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kommer diskussioner föras med aktuella intressenter om hur områdena och lokalerna kan utnyttjas i framtiden. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

MotorHalland flyttar till Flygstaden

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade vid dagens möte att godkänna ett markbytesavtal med MotorHalland vilket innebär att kommunen förvärvar tomträtten till Halmstad Oliven 4 för 60 miljoner kronor. Samtidigt reserveras ett område av Halmstad Eketånga för bilförsäljning. MotorHalland betalar cirka 15 miljoner för tomten i Eketånga som är cirka 60 000 kvadratmeter stor. Betalningen delas in i tre steg.

– Skönt att avtalet är klart och vi lyckats hitta en väg fram både för MotorHalland att fortsätta utvecklas i Halmstad och att kommunen kan fortsätta utveckla Tullkammarkajen fullt ut, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Markbytet innebär att kommunen kan planlägga Tullkammarkajen för att bygga cirka 600 nya bostäder samtidigt som MotorHalland får möjlighet att utveckla sin verksamhet på ett nytt ställe. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Avtal tecknat med Islamiska barn- och kulturföreningen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att reservera mark på en fastighet i Fyllinge och skriva ett reservationsavtal med Islamiska barn- och kulturföreningen. Den nybildade fastigheten kommer att överlåtas då byggnation har påbörjats. Köpeskillingen är 1 435 000 kronor, vilket motsvarar 200 kronor per kvadratmeter.

Föreningen har under en längre tid varit trångbodda i sina nuvarande lokaler på Fredsgatan i Halmstad. Man vill därför bygga en ny moské i Fyllinge där alla medlemmar och besökare får plats. Moskén ska fungera både som lokal för religiösa ändamål och som en samlingslokal för medlemmarna.

Avtalet innebär att föreningen har rätt att under reservationstiden överlåta avtalet på en stiftelse som ska samla in pengar till bygget och som kommer att vara den långsiktiga ägaren av fastigheten.

Samråd om detaljplan för restaurang Salt

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att skicka ut detaljplanen för restaurang Salt på samråd. Den nya detaljplanen förväntas kunna antas senast i december 2017.

Detaljplanen som tidigare godkänts av kommunfullmäktige upphävdes i augusti 2016 av Mark- och miljödomstolen. I domen hänvisades till ändrade riktlinjer från Boverket vad gäller ändringar och tillägg i detaljplaner och domstolen menade att regleringen av det tilltänkta bygget inte reglerades tillräckligt tydligt.