Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kontaktcenter för bättre service

- ett av ärendena på ledningsutskottet 14 april

Kommunens nya kontaktcenter, kapitaltillskott till Drott och en melodifestival för personer med funktionsnedsättning. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

”En väg in” genom nytt kontaktcenter

”En väg in” – det är tanken bakom det förslag till nytt kontaktcenter som ledningsutskottet ställde sig positivt till idag. Med ett kontaktcenter ska invånarna få ett enda ställe i kommunen att vända sig till i majoriteten av ärenden. Hög tillgänglighet och korta väntetider ska ge allmänheten en förbättrad service.

Planen är att rådhuset ska byggas om så att kontaktcentret, tillsammans med de delar av Konsument Halmstad som i dag ligger vid Österskans, ska få plats på entréplan.

Ärendet har varit ute på remiss med positiva svar från en majoritet av nämnderna och bolagen. Slutgiltigt beslut i frågan beräknas kommunfullmäktige ta innan sommaren och till årsskiftet är tanken att verksamheten ska starta.

Drott får ekonomisk hjälp av kommunen

Genom ett tillskott på en och en halv miljon kronor vill Halmstads kommun ge förutsättningar för handbollsklubben Drott att driva sin verksamhet vidare. Företrädare för den styrande alliansen Femklövern samt Socialdemokraterna är överens om beslutet och ledningsutskottet beslutade idag att förslå kommunfullmäktige att bevilja kapitaltillskottet.

Pengarna, som är en engångsutbetalning och som ska betalas tillbaka i sin helhet, ska hjälpa handbollsföreningen att komma ur sin akuta ekonomiska situation och behålla sin elitlicens.

– Personligen tycker jag att det är viktigt att vi i Halmstad har elitlag som kan fungera som förebilder för verksamma inom breddidrotten.  Det här beslutet grundar sig dock främst på en bedömning av den ekonomiska relationen mellan kommunen och Drott. I dialogen med Drott har vi också framfört att det är viktigt att styrelsen arbetar aktivt med att förändra sina rutiner för styrning av verksamheten och dess kostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

– Det är viktigt att komma ihåg att Drott är en betydelsefull ambassadör för Halmstads kommun och kan vi på detta sätt hjälpas åt i det varumärkesarbetet är det bra att vi kan gå in, under de förutsättningarna som vi bestämmer, säger kommunrådet Anders Rosén (S).

Utan tillskottet från kommunen finns en risk att Drott tvingas ställa in sina betalningar. Det skulle i så fall innebära förluster för kommunen både avseende utestående fordringar som uppgår till cirka en miljon kronor och uteblivna framtida intäkter för exempelvis planhyror och kanslilokaler. Innan kapitaltillskottet betalas ut kommer de fodringar som kommunen har på Drott att räknas av.

Det var tidigare i våras som företrädare för Drott tog kontakt med Halmstads kommun för att be om hjälp med sin ekonomi. Diskussionerna har nu lett fram till det förslag som ledningsutskottet ställde sig bakom idag. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut på sitt nästa sammanträde.

Melodifestival och sommargård får pengar från tillgänglighetsmiljonen

En melodifestival för ungdomar med funktionsnedsättning och ombyggnationer för att göra sommargården Mahult tillgänglig för fler. Inom så vitt skilda områden har kommunstyrelsen fått in ansökningar ur den så kallade tillgänglighetsmiljonen.

På sitt möte idag förslog utskottet att båda de här projekten får pengar. 300 000 kronor kommer gå till melodifestivalen och 129 000 till gården i Mahult om kommunstyrelsen beslutar som utskottet förslog idag.

– En melodifestival för ungdomar med funktionsnedsättning kommer synliggöra den kreativa kompetens som finns på Halmstads olika dagcenter. Det känns härligt att vi i Halmstad tar oss an det här projektet, säger Suzanne Åkerlund (FP), kommunråd och ordförande i kommunala handikapprådet som har granskat alla ansökningar om medel ur tillgänglighetsmiljonen.

– Melodifestivalen kommer att bli en fantastisk folkfest som engagerar hela familjer. Eftersom jag jobbar mycket med inkluderande tankar i vanliga fall är jag extra nöjd. Vi ska skapa ett Halmstad för alla och sätta vår kommun på kartan för tillgänglighetsarbete. Vi är en framåt kommun där vi tänker på alla invånare vilket det här visar, säger kommunrådet och ledamot i kommunala handikapprådet Anders Rosén (S).

Melodifestivalprojektets första del består i en deltävling som hålls lokalt i Halmstad. Vid deltävlingen utses Halmstads representant som delta i den nationella tävlingen i Upplands Väsby. Upplands Väsbys kommun har sedan flera år tillbaka genomfört melodifestivalen som riktar sig till ungdomar från hela landet som är under 15 år och har intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

På sommargården Mahult ska pengarna gå till att göra utemiljön mer tillgänglig genom att exempelvis vägen ner till sjön görs iordning.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06
Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69