Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunstyrelsen satte fokus på totalförsvaret

Kommunstyrelsens sammanträde den 17 oktober hölls hos Försvarsmakten och Lv6 i Halmstad, där temat för dagen var
totalförsvaret och kommunens ansvar i den del som rör det civila försvaret.

Kommunstyrelsen fick bland annat ta del av föreläsningar om Sveriges säkerhetspolitiska läge, totalförsvarets två delar – militärt försvar och civilt försvar, samt kommunens ansvar i det civila försvaret. Föreläsningarna varvades med diskussioner.

Bakgrunden är att regeringen för ett par år sedan beslutade att återuppta planeringen om totalförsvaret i Sverige, på grund av det allt osäkrare politiska läget i världen. I år har dessutom regeringen sett ett behov av att stärka totalförsvaret ytterligare, vilket bland annat innebär ett utökat uppdrag till kommuner och landsting att arbeta mer med det civila försvaret.

– Omvärldsläget gör att vi både politiskt och på tjänstemannaplan behöver förbereda oss och arbeta betydligt mer med frågor som rör befolkningsskydd och civilt försvar, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Värna om civilbefolkningen

Kommunens ansvar vid höjd beredskap eller en eventuell krigssituation handlar till största delen om att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar och att bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i omvärlden. Och naturligtvis att värna om civilbefolkningen.

Övriga aktörer inom det civila försvaret är regioner och landsting, företag, frivilligorganisationer och andra statliga myndigheter.

– Det utökade uppdraget till civilförsvaret handlar om att förbättra landets krisberedskap och där är ökad kunskap om totalförsvaret och kommunens ansvar och roll en viktig del i sammanhanget, säger Ann-Mari Mäkikangas, kommunens säkerhetschef.

Ökad kunskap

Temadagen arrangerades i linje med detta då syftet var att öka kommunstyrelsens kunskap om Sveriges säkerhetspolitiska läge och kommunens ansvar för civilt försvar, och att belysa samarbetsintressen mellan kommunen och försvarsmakten.

Under eftermiddagen fick kommunstyrelsen även möjlighet att ta del av Sveriges överbefälhavare Micael Bydéns bild av totalförsvaret, under hans besök på Garnisonen.