Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen säljer Fjällaregård i Harplinge

Försäljning av Fjällaregård i Harplinge var ett av de ärenden som behandlades på mötet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott tisdagen den 3 oktober.

Försäljning öppnar för hästcenter i Harplinge

Halmstad kommun säljer Halmstad Plönninge och del av Fjällaregården i Harplinge för 10 miljoner kronor, enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. På tomten finns stall, ridhus, paddock och hagar och köparna planerar att starta ett center för utbildnings- och tävlingsverksamhet inom hästnäringen.

På Plönninge 1:6 finns ett elevhem med stort renoveringsbehov och på grund av detta är priset sänkt. Köparna har också möjlighet att göra mer ingående undersökningar av skicket på byggnaden och kan avträda köpet i sin helhet före den 15 december.

Markområdet som säljs är cirka 25 hektar och beläget inom vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt. Enligt avtal ska köparna följa reglerna för vattenskyddsområdet utan anspråk på ersättning. En del av den marken som Halmstads kommun tidigare köpt av Region Halland ingår inte i köpet. Denna del är belägen i vattentäktens inre zon och där råder strängare föreskrifter.

– Det är mycket positivt att en ny stor aktör inom ridsport etablerar sig i Harplingetrakten. Vi ser här ett viktigt exempel på landsbygdsföretagande, som kan ge många positiva bieffekter. Man blir gnäggande glad, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Försäljning är inte klar förrän kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.

25 nya lägenheter på Linehed

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även att godkänna ett markanvisningsavtal med Kvartilen Fastigheter AB om fastigheten Häggen 1 på Linehed. Bolaget planerar att bygga ett flerbostadshus med cirka 25 bostadsrättslägenheter. Inom tre månader ska bolaget lämna in en komplett ansökan om bygglov och efter att bygglovet beviljats har de sex månader på sig att påbörja byggnationen. Priset för tomten är 2,9 miljoner kronor.

– Bostadsrätter på Linehed är efterlängtat.Jag vill att man ska kunna starta sin bostadskarriär i alla väderstreck i vår kommun, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).