Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Invånarna nöjda med sin hemstad

Halmstadborna är nöjda med sin kommun. 57 procent av invånarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det visar vårens medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån, SCB.

Över 500 kommuninvånare har svarat på frågor som mäter hur nöjda invånarna är med kommunen som en plats att bo och leva på, kommunal verksamhet och inflytande över kommunala beslut.

Halmstads Nöjd-region-index (NRI), som mäter sådant som utbildnings- och arbetsmöjligheter, kommunikationer, bostäder och trygghet, landade på 65 av 100. Mest nöjda är Halmstadborna med utbildningsmöjligheterna och utbudet av affärer, kaféer och restauranger. Tillgången på bostäder och hur trygga invånarna känner sig drar ner betyget.

Kulturen tillhör de områden som Halmstadborna är mest nöjda med.

Kulturen tillhör de områden som Halmstadborna är mest nöjda med.

Kultur, räddningstjänst och avlopp

Nöjd-medborgar-index (NMI) mäter invånarnas attityd till kommunens verksamheter. Halmstads index hamnar på 57 av 100. Särskilt nöjda är Halmstadborna med kulturen, räddningstjänsten och VA-verksamheten. Områdena äldreomsorg, stöd till utsatta personer, miljöarbete samt bemötande
och tillgänglighet får lägst betyg av invånarna. 

– Det är glädjande att Halmstadborna upplever vår kommun som en så pass bra plats att bo och leva på och att vi till och med ligger över snittet i jämförelse med andra kommuner. Samtidigt visar undersökningen att vi har en rad områden som kan förbättras, framförallt bilden av vår äldreomsorg och trygghet. Vi ska nu titta närmare på resultaten och se vad vi kan ta med oss in i vårt förbättringsarbete, säger kommunchef Henry Bengtsson.

Mer dialog med invånarna

Det tredje området som mäts är hur kommuninvånarna bedömer möjlighet till inflytande (NII). Halmstad har ett index på 39 av 100, vilket är i nivå med riksgenomsnittet. Information får högst betyg, medan möjligheter till påverkan på kommunal verksamhet och beslut, förtroendet för kommunen samt möjligheten att komma i kontakt med kommunen får lägre betyg av invånarna.

– Vi arbetar aktivt för att förbättra dialogen med våra invånare. Norre katts park, Östra stranden, stråket längs Nissan och nya Österskans är några exempel där invånarna är med och påverkar hur de här områdena ska utvecklas och utformas. Men också i mindre projekt, som lekplatser och ytor för spontana möten och aktiviter, har vi arbetat framgångsrikt med invånardialoger, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vill ha fler motionsslingor

I en unik fråga för Halmstad har invånarna fått svara på vilken typ av  anläggningar som de tycker att kommunen ska satsa på. Svaren visar att motions- och vandringsslingor är viktigast, följt av utegym och badanläggningar. Många invånare är också nöjda med det utbud som redan finns.

Det är åttonde gången som Halmstads kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen är en attitydundersökning och ingen
brukarundersökning. Våren 2016 deltog sammanlagt 55 kommuner i undersökningen. Svarsandelen för Halmstads kommun var 44 procent.