Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning - ett av ärendena på kommunfullmäktige den 28 februari

Kommunfullmäktiges möte i februari inleddes med information från kommunrevisionen samt ledamöternas frågestund. På mötet beslutade fullmäktige också om ett handlingsprogram för bostadsförsörjning och en omlastningsterminal i Kistinge.

Planer på omlastningsterminal i Kistinge

Planerna på en omlastningsterminal för lastbil och tåg i Kistinge går framåt. Under kvällens möte beslutade kommunfullmäktige att godkänna en utredning som undersökt förutsättningarna för att bygga terminalen. Kommunfullmäktige beslutade också att kommunen nu får i uppgift att förvärva den mark som behövs för bygget.

Utredningen, som genomförts av en konsultfirma, beskriver hur terminalen skulle kunna se ut och vad det skulle kosta att bygga den. Projektet delas in i två etapper och omfattar totalt en yta på cirka 18 000 kvadratmeter, eller 9000 kvadratmeter per etapp. I den första etappen är tanken att tågspår och omlastningsytor ska byggas. Detta beräknas kosta drygt 26 miljoner kronor. Den andra etappen, då terminalen utvidgas beräknas kosta cirka 12 miljoner kronor. Kostnadsberäkningen inkluderar inte utgifter för köp av själva marken som idag ägs av Stena Metall.

Halmstads kommun har i nuläget brist på lastplatser där man kan lasta gods mellan lastbil och tåg. Den planerade omlastningsterminalen är ett steg i att öka kapaciteten för hanteringen av gods. Under förutsättning att allt går enligt plan förväntas terminalen kunna arrenderas ut till en extern part och tas i drift under 2018.

Bostadsförsörjningsprogram för kommunen antaget

Kommunfullmäktige beslutade efter votering att anta ett handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016-2030 för Halmstads kommun. Syftet med handlingsprogrammet är att skapa förutsättningar för ett varierat och mångsidigt byggande av bostäder i kommunen.

För att uppnå ambitionerna i handlingsprogrammet ställs dock kommunen inför en rad utmaningar. En snabbt växande befolkning där grruppen äldre, över 85 år, blir allt fler – vilket ökar behovet av tillgängliga bostäder. Halmstads kommun präglas också av en geografisk och socioekonomisk segregation och det finns tydliga skillnader mellan var olika grupper i samhället bor.

Kommunen kommer bland annat genom översikts- och detaljplanering, markinnehav samt det kommunala bostadsbolaget HFAB arbeta för att uppnå ambitionerna gällande boende och bostadsbyggande. I handlingsprogrammet specificeras hur detta arbete ska gå till.

I handlingsprogrammet finns också beräkningar över hur många bostäder som kan produceras fram till år 2030. Ambitionen läggs på cirka 9000 bostäder för staden och 11 000 bostäder för kommunen som helhet. Detta ska tillgodose det kommande behovet på cirka 700 nyproducerade bostäder per år.

Lägre avgifter och snabbare handläggning på miljöförvaltningen

Från och med den 1 mars 2017 ändras taxan för kunder med komposteringsärenden samt granskning av årliga rapporter för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, så kallade köldmedierapporter.
Det beslutade kommunfullmäktige under tisdagens möte. Förändringen innebär
lägre kostnad för kunder som vill anmäla att man vill kompostera avfall och
snabbare handläggning av köldmedierapporter.

Idagsläget tas en avgift ut för två timmars handläggningstid för komposteringsärenden. Den här typen av ärenden har visat sig ta maximalt en
timme. Därför sänks taxan till en fast avgift på en timme, vilket medför lägre
kostnader för kunderna.

Även taxan för granskning av årliga köldmedierapporter ändras till en fast avgift på en timme. Detta innebär att handläggningstiden för granskning går fortare eftersom man slipper att bedöma vilken avgift som ska tas ut i varje enskilt ärende. Timkostnaden för handläggning ligger idag på 995 kronor per hel timme för både komposteringsärenden och granskning av köldmedierapporter.