Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstadborna - mer nöjda med sin kommun än snittet

Halmstadbornas nöjdhet med sin kommun har ökat ytterligare. Dessutom är det ännu fler som gärna rekommenderar Halmstad som en bra plats att leva på. Det är några av slutsatserna från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Halmstadborna ger nu ytterligare något högre betyg till sin kommun jämfört med genomsnittet. Halmstad kvalar därmed in på en tredjeplats över invånarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på av de 56 deltagande kommunerna. Det framgår av vårens medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) där invånare har rankat de deltagande kommunerna utifrån ett flertal olika parametrar med betygsindex från 0 till 100.

Stora möjligheter till utbildning och fritidsaktiviteter

Halmstadborna rekommenderar även gärna andra att flytta hit. I det så kallade Nöjd-Region-Index (NRI) har Halmstad ökat sedan den förra undersökningen som genomfördes år 2012.

Invånarna i Halmstad är bland annat mer nöjda med utbildningsmöjligheter, kommunikationer och fritidsmöjligheter än snittet i landet. Halmstad får dock lägre betyg för upplevd trygghet, framför allt bland kvinnor och äldre. Undersökningen visar även att tillgången till bostäder behöver förbättras.

Högt betyg för kommunens service

Halmstadborna är även mer nöjda med kommunens service och verksamheter än genomsnittet i landet. Nöjdheten har dessutom ökat något sedan den förra undersökningen.

Högst betyg får vatten och avlopp, räddningstjänsten och kultur. Även idrott och motionsanläggningar samt renhållning och sophämtningen får höga betyg medan äldreomsorgen och stöd för utsatta får något lägre betyg.

Ökad möjlighet till inflytande

Medborgarundersökningen visar att den upplevda möjligheten att påverka är något större i Halmstad än för genomsnittet. Framför allt har Halmstadborna blivit något mer nöjda med kommunens information och även möjligheten att påverka politiska beslut och kommunala verksamheter jämfört med den förra undersökningen. Området är dock något som Halmstads kommun vill utveckla mer.

– Undersökningen är ett viktigt instrument för att följa upp hur Halmstads invånare ser på sin kommun. Resultatet pekar på att kommunen är på rätt väg – inte minst med kvalitetsarbetet - samtidigt som vi har fått bekräftat områden som vi behöver utveckla, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf.

Det är sjätte gången som Halmstads kommun medverkar i SCB:s medborgarundersökning. Av cirka 1200 tillfrågade Halmstadsbor har 47 procent svarat på enkäten. Halmstads kommun deltog även år 2006, 2008, 2010, 2011 och 2012.

För mer information:

Läs hela rapporten för Halmstads kommun i SCB:s medborgarundersökninglänk till annan webbplats

Läs resultatet för samtliga deltagande kommuner i SCB:s medborgarundersökninglänk till annan webbplats