Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fredrikstad i Norge blir ny hemmahamn för Najaden

Fredrikstad i Norge blir ny hemmahamn för skolskeppet Najaden. I dag beslutade fastighetsnämndens ordförande Johan Rydén (M) att anta anbudet från Seilskuteforeningen Øst i Viken, vars bud låg på 300 000 kronor.

När anbudstiden gick ut i måndags, den 10 februari, hade fyra intressenter kommit in med anbud för att överta ägandeskapet för Najaden. Efter utvärdering har den norska föreningen Seilskuteforeningen Øst i Viken (Isegran) bedömts ha de bästa förutsättningarna för att ta över Najaden.

– Seilskuteforeningen Øst i Viken är den intressent som bäst uppfyller utvärderingskriterierna. I sin projektplan presenterar föreningen en tydlig och väl förankrad plan för det fortsatt arbetet med Najaden, placering av fartyget och finansiering. De har dessutom stor erfarenhet och tekniska förutsättningar för att genomföra projektet, säger Johan Rydén.

Seglingsbart skick

Seilskuteforeningen Øst i Viken är en förening som arbetar för att bevara nordiska kulturhistoriska värden. De nya ägarna planerar att återställa Najaden i seglingsbart skick och hennes nya hemmahamn blir nu i anslutning till ön Isegran i Fredrikstad. Skeppet kommer att bli en av huvudattraktionerna i det marina centrumet där.

Förutom anbudet på 300 000 kronor från Seilskuteforeningen Øst i Viken, kom det även in anbud från holländska Fairtransport Shipping B.V, på ungefär 100 kronor (10 euro), Veteranflottiljen i Stockolm, vars bud låg på 315 000 kronor och från Halmstadbaserade Stiftelsen Najaden som ville ha Najaden i gåva av kommunen.

– Den totala bedömningen är att Stiftelsen Najaden inte har de ekonomiska resurserna, varken på kort eller lång sikt, eller har den fartygskompetens som krävs för att hålla Najaden i marinhistoriskt gott skick, säger Johan Rydén

Bevara Najaden för framtiden

Utvärderingen av anbuden har skett efter kriterierna: tid för fortsatt renovering, långsiktig finanisering, erfarenhet, placering av Najaden, kulturell och teknisk infrastruktur, och hur man tänker sig att levandegöra Najaden.

– Jag bedömer att Seilskuteforeningen Øst i Viken som ny ägare till Najaden har störst möjligheter till fortsatt bevarande av skolsfartyget Najaden. Dessutom bedömer jag att det maritimhistoriska arvet nu kan föras vidare till framtida generationer, säger Johan Rydén.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2012 att avveckla Halmstads kommuns ägande i Najaden. Fullmäktige delegerade till fastighetsnämnden att fatta beslut i ärendet. Fastighetsnämnden delegerade den 29 januari 2014 i sin tur beslutet till nämndens ordförande Johan Rydén.