Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag på ny länsindelning utan Halland

Västra Götaland och Värmland slås samman i ett gemensamt län, där Halland inte ingår. Totalt ska tre större län bildas i Sverige 2018. Det föreslår indelningskommittén i ett delbetänkande som presenterades i dag.

Indelningskommitténs uppdrag är att föreslå en ny regional indelning där Sverige delas in betydligt färre län och landsting än dagens 21. I ett tidigare betänkande har kommittén föreslagit att landet ska delas in i sex nya regioner där Halland tillsammans med Värmland blir en del av Västra Götalandsregionen.

Tre stora län

I det förslag från kommittén som kom i dag är ett första steg i en ny regionindelning att bilda tre nya storlän:

  • Västra Götalands och Värmlands län läggs samman till Västra Götalands län.
  • Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län läggs samman till Svealands län.
  • Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län läggs samman till Norrlands län.

Slutgiltigt förslag 2017

Förändringen är tänkt att bli verklighet den 1 januari 2018. Förslaget är lagt utifrån kommitténs bedömning att det finns en politisk acceptans i de berörda länen för den här förändringen. Politiker i Region Halland och samtliga halländska kommuner har jobbat för att bevara Halland som egen region.

Senast i augusti 2017 ska indelningskommittén lägga fram sitt slutgiltiga förslag till regeringen, som i sin tur lägger fram ett förslag till riksdagen. Den nya indelningen beträffande Norrlands, Svealands och Västra Götalands län planeras träda i kraft den 1 januari 2018. Indelningen av landstingen i Norrlands, Svealands och Västra Götalands län är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2019.