Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ekonomiskt stöd till samhällsföreningar och ökad samverkan mellan kommunen och polisen - några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 24 januari

Ekonomiskt stöd till samhällsföreningar och ökad samverkan mellan kommunen och polisen. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Ekonomiskt stöd från kommunen till samhällsföreningar

Steninge samhällsförening, Slättåkra bygdeförening, Kvibille allförening, Simlångsdalens samhällsförening, Trönninge samhällsförening samt Harplinge samhällsförening kommer att få ekonomiskt stöd från kommunen för att bedriva sina verksamheter under 2017. Det beslutade kommunstyrelsen ledningsutskott under tisdagens möte.

Beslutet innebär att 300 000 kronor kommer att betalas ut från kommunen till de olika föreningarna. Pengarna ska bland annat gå till att stödja föreningarnas arbete med att utveckla demokratin på de orter där de är verksamma. Det handlar framförallt om kostnader för informationsmaterial och hemsidor samt anordnande av dialog- och informationsmöten.

– Samhällsföreningarna gör en viktig insats för att utveckla kommunen och jag
tycker därför att det är positivt att kommunens samarbete kan fortsätta, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Samverkan med polisen

Ökad trygghet och minskad brottslighet, det är målet med den
samverkansöverenskommelse som ska tecknas mellan Halmstads kommun,
lokalpolisområde Halmstad-Laholm samt Kriminalvården. Utöver detta beslutade
kommunstyrelsens ledningsutskott också att Halmstads kommun tillsammans med lokalpolisområde Halmstad-Laholm ska avge ett medborgarlöfte.

Prioriterade frågor för samverkan blir att hitta ett gemensamt arbetssätt för att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och att samarbeta kring särskilt brottsaktiva personer. Det handlar också om att på olika sätt arbeta för ökad trygghet i den offentliga miljön.

Medborgarlöftet innebär att polis och kommun tillsammans lovar att arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.

– Trygghet är en av de frågor som står högt på invånarnas agenda. Jag välkomnar därför överenskommelsen med polisen. Det ger oss ytterligare verktyg för att arbeta med trygghetsskapande insatser, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige som är sista beslutinstans