Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ekonomiskt stöd till Drott - ett av ärendena på KF 21 maj

Kommunfullmäktiges möte i maj inleddes med ledamöternas frågestund. På mötet beslutade fullmäktige om ett kontaktcenter i kommunen samt ekonomisk hjälp till idrottsföreningen Drott.

Förslaget om kontaktcenter återremitterades

Kommunfullmäktige beslöt igår att återremittera förslaget om att öppna ett kontaktcenter. Ärendet går därmed tillbaka till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning innan det kan tas upp igen.

Den politiska majoriteten Femklövern (M, FP, C, MP och KD) stod bakom förslaget att starta ett kontaktcenter i rådhuset utifrån förslaget i utredningen. Oppositionen yrkade på återremiss eftersom de ser frågetecken kring de ekonomiska förutsättningarna och vill se fler alternativ till placeringen i rådhuset. Eftersom färre än 2/3 av ledamöterna röstade för att gå vidare med beslutet, återremitteras ärendet till kommunstyrelsen.

I förslaget ingick även en samordning av kommunens kommunikatörer och en flytt av Konsument Halmstad vid Österskans, vilket därmed också återremitterades.

Drott får ekonomisk hjälp av kommunen

Genom ett tillskott på en och en halv miljon kronor vill Halmstads kommun ge förutsättningar för handbollsklubben Drott att driva sin verksamhet vidare. Företrädare för den styrande alliansen Femklövern samt Socialdemokraterna var överens om beslutet redan i kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunfullmäktige godkände tillskottet utan omröstning.

Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp och ska betalas tillbaka i sin helhet. Förhoppningen är att tillskottet ska hjälpa handbollsföreningen att komma ur sin akuta ekonomiska situation och behålla sin elitlicens.

Aleskogen blir naturreservat

Aleskogen blir naturreservat. Beslutet innebär att det finns ett långsiktigt skydd för området och den framtida skötseln av området säkras.

Redan idag är Aleskogen ett Natura 2000-område vilket betyder att skogen ingår i ett nätverk med områden runt om i Europa som anses värda att skydda och vårda för att hejda utrotningen av hotade arter och livsmiljöer.

De sydligaste delarna av civila flygfältet är ett mycket värdefullt naturområde i stadens absoluta närhet. Det är ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde och statusen som ett naturreservat säkrar områdets skydd och skötsel.

Ett beslut om att göra Aleskogen till naturreservat togs egentligen redan 1988, men det beslutet saknar juridisk grund eftersom rätten för kommunen att bilda naturreservat kom först 1998 med miljöbalken. Först nu blir Aleskogen alltså natureservat på riktigt.

För mer information kontakta:

Kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Charlotte Westlund (M), 076-107 74 51
1:e vice ordförande, Inger Larsson (FP), 072-219 90 26
2:e vice ordförande, Ingegerd Sahlström (S), 070-379 41 65