Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Frågor och svar om badvärdarnas uppdrag

På utomhusbaden simmar och badar man på egen risk. Föräldrar ansvarar för sina barn. Det finns inga badvakter där, endast badvärdar. Det är som på stranden, fast i en bassäng. Badvärdarna finns där för att hålla rent och snyggt på anläggningen och finnas till hands för gästerna. Men de ansvarar inte för säkerheten.

Här hittar du frågor och svar kopplade till badvärdarnas uppdrag och säkerheten på våra bad.

Hur kan det komma sig att det finns badvakter på Halmstad Arena bad och inte på utebaden?

På Halmstad Arena bad betalar besökarna entré och det finns en maxgräns för antalet besökare. Det betyder till exempel att minderåriga barn inte släpps in utan målsman och att antalet gäster regleras. Personaltätheten är anpassad både för att sköta anläggningen och bevaka bassängerna (badvakter).

På utebaden är alla välkomna. Precis som på en strand kan där vara några fåtal besökare eller massor med folk en solig dag, och antalet går aldrig att förutspå. Där finns personal (badvärdar) för att sköta anläggningen och vara en service till gästerna. De ska också kunna vara behjälpliga vid eventuella tillbud. Det kan handla om allt från att plåstra om ett skrubbat knä till att ge hjärt-lungräddning. Men de bevakar inte bassängerna. Bad sker på egen risk och målsman ansvarar för barn.

De olika uppdragen beror på de olika förutsättningarna på anläggningarna.

Kan man inte ändra på förutsättningarna på utebaden så att säkerheten höjs?

Det skulle man kunna men kräver i så fall politiska beslut. Dels handlar det om hur marken är reglerad i detaljplanen. Så länge marken är allmän plats kan vi inte stänga någon ute och därför inte reglera antalet besökare. Det skulle också kräva ombyggnationer och mer personal, och då behövs en annan budget än i dag. Men det handlar också om tillgänglighet för alla. Den politiska viljan är att så många som möjligt ska ha tillgång till gratis bassängbad, för nöje, rekreation och folkhälsa. Därför är utomhusbadet gratis och öppna för alla.

Vad gör en badvärd, och vilket är deras ansvar?

Uppdraget är att ge en god service till gästerna och bidra till en god ordning på området. Badvärdarna ska också kontinuerligt städa anläggningen samt hjälpa till vid eventuella olyckor. Badvärdarna har utbildning i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Det finns dessutom tydliga rutiner för hur de ska agera vid en olyckssituation.

Vem ser efter de som badar?

Föräldrar har ansvar för sina barn och ska sköta tillsynen. Det är olämpligt att låta sina barn åka ensamma till utomhusbaden. Emellanåt är det mycket folk på utomhusbaden och då är det extra viktigt att alla hjälps åt att hålla koll på varandra så att inga olyckor sker.

Vems ansvar är det om något händer?

Allt bad sker på egen risk. Föräldrar ansvarar för sina minderåriga barn.

Vidtogs det några åtgärder efter olyckan på Furulundsbadet 2016?

Vi förstärkte bemanningen på alla utebaden med ytterligare fem tjänster och de kvarstår under sommarsäsongen 2017. Dessutom utvärderar vi alltid våra rutiner efter en olyckshändelse och gör en förnyad översyn av säkerheten.