Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den inkluderande kommunen - dialogmöte med Guldfiskarna

Som en del av kommunstyrelsens tematiska arbete med ”Halmstad – den inkluderande kommunen” där syftet är att få ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning, har kommunråden träffat gruppen Guldfiskarna. Målet med mötet var att lyssna och ta del av dessa personers berättelser från sin vardag och få en ökad förståelse för vad som är viktigt för dem. Vad gruppen förde fram blev en viktig del inom temaåret.

Guldfiskarna är en grupp som ingår i FUB (intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv) Guldfiskarna handlar mycket om gemenskap och att få vara sig själv. Förhoppningen är att man skall kunna öka inflytandet, påverka vardagen och förändra samhället.

Mötet som innehöll både diskussioner och armbrytning (!) gav väldigt nyttiga och viktiga kunskaper om de behov och önskemål som finns för ett inkluderande vardagsliv. Bland annat lyftes det fram synpunkter om bemötandet i färdtjänst, ersättningsnivån på deras arbeten, önskan om att kunna dansa längre än till kl. 21.00 som styrs av arbetstiderna hos personalen och att få en bowlinghall i Halmstad.

Vad händer nu?
De åsikter och underlag som kom fram under mötet har dokumenteras för att sedan vara en viktig del i det avslutande arbetet kring temat. Direkt återkoppling kommer även att ske till Guldfiskarna.