Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Budgetförslag från Socialdemokraterna: ”En växande stad ger nya möjligheter”

Halmstads ökande befolkningstillväxt ger ett budgetförslag genomsyrat av stora satsningar på skola, äldreomsorg och bostadsbyggande. Dessutom föreslås insatser för att minska sjuktalen hos kommunens anställda. Också en skattehöjning finns med i Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv med budget, som presenterades på fredagen.

Socialdemokraterna lägger i år fram ett eget förslag till Planeringsdirektiv med budget. Befolkningsökningen i kommunen innebär ett större tryck på kommunens välfärdstjänster. För att möta de utmaningar som befolkningsökningen innebär föreslår Socialdemokraterna en skattehöjning med 55 öre.

– Vi har en stor fördel i Halmstads kommun. Befolkningen ökar ständigt vilket ger oss både nya invånare och medarbetare. Detta ger oss möjlighet att utveckla kommunens verksamhet när vi nu står inför stora nyanställningar på grund av höga pensionsavgångar. En växande kommun kräver en växande välfärd, därav vårt förslag till skattehöjning, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Skola och omsorg – två stora satsningar

Skola och omsorg är de områden som tillförs mest resurser i Socialdemokraternas förslag. Nya förskolor och skolor ska byggas och Socialdemokraterna vill se en mer långsiktig planering när det gäller byggandet
för att undvika paviljongslösningar.

– Halmstad växer i en allt snabbare takt och vi planerar för grundskolor motsvarande 500 elevplatser per år de närmaste 5 åren. Vi vill se ett mer långsiktigt perspektiv när det gäller både byggandet av skolor och förskolor i kommunen men även vad gäller bostadsförsörjningen i stort, säger kommunråd Bertil Andersson (S).

Äldreomsorgen tillförs också stora resurser och här vill Socialdemokraterna se till att det finns omsorg för de äldre även på landsbygden. Dessutom vill man öka personaltätheten och avskaffa delade pass.

– Halmstads kommun är en rik kommun och vi har alla möjligheter att se till att välfärden också fungerar på ålderns höst. Det gör vi genom att ha bra boenden med verksamheten i egen regi, alternativt intraprenad. Personalen ska ha rätt till heltid och att arbeta sammanhängande pass. Mår personalen bra mår också de boende bra, säger kommunråd Rose-Marie Edlund (S).

Sociala fonder

Utöver satsningarna inom välfärdssektorn lägger Socialdemokraterna fram ett förslag om sociala fonder som bland annat ska gå till insatser för att få ner sjuktalen bland kommunens anställda samt kommunala arbetsmarknadsprojekt för människor som står långt från arbetsmarknaden. Totalt handlar det om 160 miljoner kronor fördelat på en treårsperiod. Pengarna tas ur kommunens eget kapital men tanken med fonderna är att de i det långa loppet ska ha en positiv effekt på kommunens ekonomi genom bland annat ökad sysselsättning och minskade sjuktal.

Klimatanpassning, förstärkt föreningsliv och utökade rekreationsmöjligheter

Socialdemokraterna lägger också fram förslag för att möta ett förändrat klimat och förstärka föreningslivet samt öka rekreationsmöjligheterna i kommunen. Bland annat föreslår man att se över taxorna inom kollektivtrafiken under rusningstid för att uppmuntra kollektivtrafikresande samt en utbyggnad av kommunens cykelvägnät.

Föreningslivet ska förstärkas bland annat genom satsningar på nya idrottshallar i Snöstorp och Oskarström. Rekreationsmöjligheterna i kommunen ska också bli bättre genom bland annat friskvårdssatsningar vid Brottet.

Du kan läsa ett utkast till Socialdemokraternas förslag PDFi sin helhet redan nu. En färdigredigerad version kommer att presenteras inför kommunstyrelsens sammanträde i slutet av maj. Beslut om Planeringsdirektiv med budget kommer att tas på juni månads kommunfullmäktige.

De styrande partierna i femklövern har redan lagt fram sitt förslag till planeringsdirektiv med budget. Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) berättar om det förslaget.

Att ta fram ett förslag till Planeringsdirektiv med budget är
ett stort arbete. Hur processen går till ser du i den här filmen.