Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om förskolor och skolor skjuts upp

- ett av ärendena på KLU 25 mars

Interkontroll i bolag och nämnder samt nya paviljonger för skola och förskoleavdelningar. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Beslut om investeringar i skolor och förskolor skjuts upp

Barn- och ungdomsnämndens ansökan om extra pengar för att bygga om och anpassa ett antal skolor till ny verksamhet, kommer hanteras i samband med budget för 2015. Det beslutade ledningsutskottet på sitt möte idag.

De extra pengar som nämnden ville ha skulle bland annat gå till att ställa upp paviljonger på Stenstorpsskolan och Sofiebergsskolan samt att bygga om Frennarps byskola för skol- och förskoleverksamhet. Dessutom ville nämnden ha medel för att bygga om Holms skola till förskola samt rusta upp utemiljön på de aktuella skolorna.

Bakgrunden till de förändringar som nämnden vill göra är bristen på förskoleplatser i centrum. De aktuella skolorna bedöms inte heller kunna rymma det antal elever och förskolebarn som kommer att behöva en plats till höstterminen.

Förutom beslutet kring frågan om extramedel meddelade utskottet att det är viktigt att barn- och ungdomsnämnden beställer de paviljonger som behövs för att kunna bedriva en 4-9 verksamhet på Stenstorp samt en F-3 verksamhet på Sofieberg. Utskottet påpekade även att nämnden ska kunna erbjuda förskoleplats i centrum till de barn som behöver det.

Dessutom vill utskottet att nämnden ska ta fram ett underlag som ger en mer fullständig bild av behoven framöver. Underlaget ska ligga till grund för beslut i budgetarbetet.

Sammantaget betyder det att utskottet i dagsläget valde att inte ta ställning till om Holms skola fortsättningsvis ska erbjuda förskola och skola för F-3 eller endast förskola.

– Barn- och ungdomsnämnden har själva uttryckt att de kan tillgodose behoven i verksamheten i år, men att förändringar behöver göras framöver. Genom det här beslutet säkerställer vi barn- och ungdomsnämndens behov just nu. När vi till hösten ska besluta om budgeten hoppas jag att vi ska ha en mer komplett bild över förskolans framtida behov, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens nämnder ska få tillskott utöver den ordinarie budgeten. Om kommunstyrelsen, likt utskottet, beslutar att frågan om tillskott för att förändra skolverksamheten ska behandlas i budgetarbetet, kommer ärendet inte gå vidare till kommunfullmäktige i vår. Istället får nämnden vänta med besked till i höst då budgeten tas.

Bolag och nämnder bra på intern kontroll

Den interna kontrollen i kommunens i nämnder och bolag fungerar tillfredsställande, men det finns förbättringsmöjligheter. Det konstaterar stadskontoret i den redovisning av intern kontroll som ledningsutskottet fick ta del av idag.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens interna kontroll. Internkontroll är ett verktyg för styrning som ska ge bättre underlag för beslut och en större möjlighet att hantera oönskade händelser. I internkontrollen tittar man bland annat på ekonomisk hushållning, att regler och riktlinjer följs och att risker ringas in, bedöms och förebyggs. Ytterst är syftet att säkerställa att verksamhetens mål nås.

För mer information kontakta:[1]

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69

[1] Kommunråd Anders Rosén närvarade inte vid mötet.