Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om avveckling av äldreboenden - ett av ärendena på fullmäktigemötet den 29 september

Mötet i kommunfullmäktige inleds med beslut om avveckling av äldreboenden. Därefter kommer ledamötena bland annat att besluta om en rad detaljplaner, en motion och tilläggsanslag till Kattegattgymnasiet.

Tisdagen den 29 september 2015 kl 18.00 sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet antingen från åhörarläktaren på 4:e våningen i rådhuset eller via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz.länk till annan webbplats

Mötet sänds även direkt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats och finns att se i efterhand härlänk till annan webbplats.

Sammanträdet inleds med:

  • Information om Patientnämnden
  • Allmänhetens frågor
  • Ledamöternas frågestund

Dagordning

1) Val av justerare
2) Beslut om avveckling av icke ändamålsenliga särskilda boenden för
äldre
3) Interpellation angående avgiftsfri skola - För besvarande
4) Detaljplan för del av Halmstad 2:4 m fl - Beslut om antagande
5) Detaljplan för Haverdal 39:1 - Beslut om antagande;
6) Detaljplan för Säden 9, Snöstorp - Beslut om antagande
7) Detaljplan för Vallås 1:5, Halmstad Travet - Beslut om antagande
8) Albinsro, del av Bergsgård 1:6 – Markanvisningsavtal
9) Motion angående effektivisering/samordning av teknisk drift i Halmstads kommun
10) Extra medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening
11) Taxeärende - Halmstads kommuns Renhållningstaxa 2016
12) Tomtkö – avgiftshöjning
13) Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader - Kattegattgymnasiet 2015
14) Ändring av basmånad vid indexuppräkning i räddningstjänstens taxa för tillståndshantering
15) Riktlinjer för exploateringsavtal
16) Ställningstagande till beräkningsmodell för tomträtter med övrigt ändamål
17) Ändring av barn- och ungdomsnämndens reglemente
18) Ändring av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente
19) Policy för Verksamhetsstyrning
20) Revidering av pensionsriktlinjer
21) Revidering av samverkansavtal mellan Halmstads och Laholms kommuner avseende gemensam nämnd för vatten- och avloppsverksamheten
22) Utökning av verksamhetsområde för vatten-, spill- och dagvatten 2015
23) Valärenden
24) Anmälningsärenden

Läs handlingarna till fullmäktiges sammanträde den 29 september.länk till annan webbplats

Kontakta oss om du vill ta del av handlingar eller ärende inför kommunfullmäktiges möte.

Ställ en fråga till KF

Du har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Om du vill ha mer information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är du välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 9.00-11.30 samt 13.00-16.00.