Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årsredovisning för kommunen

- ett av ärendena på KF 15 april


Kommunfullmäktiges möte i april inleddes med utdelning av pris till Årets bästa arbetsplats som i år blev Haldahuset. På möte beslutade fullmäktige bland annat också om kommunens årsredovisning samt ett flertal motioner om allt från friskvård för kommunanställda till anläggandet av en barntrafikskola.

Årsredovisningen visar på positivt ekonomiskt resultat och god kvalitet

Förra årets resultatet blev plus 249,1 miljoner kronor för kommunen som helhet. Den största delen av överskottet beror på en återbetalning från AFA-försäkring som inte räknats med när budgeten togs. Pengarna är en återbetalning av försäkringspremier för åren 2005-2006. Resultatet beror också på att pengar som kommunen har avsatt i fonder för framtida utbetalningar av pensioner har gett hög avkastning. Även skatteintäkterna blev högre än vad kommunfullmäktige räknande med då budgeten antogs 2012.

Årsredovisningen redogör förutom för de ekonomsika resultatet, även för kvaliteten i kommunens verksamheter. Hur många av de mål, som kommunfullmäktiges har sagt att verksamheterna ska uppnå, som faktiskt nås och analyser av resultatet. Enligt bedömningen nås 73 procent av målen. Som jämförelse kan nämnas att den siffran var 61 procent förra året.

LBVA blir egen förvaltning

Laholmsbuktens VA (LBVA), den driftsnämnd för hantering av vatten och avlopp, som Halmstads kommun har tillsammans med Laholms kommun, får en egen förvaltning. Det beslutade kommunfullmäktige idag.

I dag hör nämnden för LBVA till teknik - och fritidsförvaltingen. Sedan bildandet av den gemensamma nämnden har arbetet dock gått mot att bli en egen organisatorisk enhet under teknik- och fritidsförvaltningen varför utvecklingen mot en egen förvaltning ses som naturlig.

Plan godkänd för flertal bostäder i östra Åled

55-80 bostäder i östra Åled kan bli verklighet efter att fullmäktige idag antog en detaljplan för området Enslövs Djäknebol. I planen finns blandad bebyggelse med friliggande villor, parhus, kedjehus och radhus i högst två våningar samt flerbostadshus i högst fyra våningar. Eftersom det handlar om relativt många bostäder föreslås området bebyggas i etapper.

Bostadsområdet ligger på åkermark. Därför utnyttjar man marken så effektivt som möjligt genom att bygga flerbostadshus och begränsa storleken på fastigheter för småhus.

Motioner om friskvård, parkering och barntrafikskola

På gårdagens kommunfullmäktigemöte behandlades tre motioner, det vill säga förslag på förändringar i kommunen som kan lämnas in av ledamöter i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet motionerade även om att parkeringsnormen borde ändras så att den inte uppmuntrar till bilinnehav och bilåkande.

Socialdemokraterna föreslog att det skulle anläggas en central barntrafikskola med trafikmiljöer och trafikpedagoger.

Slutligen föreslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att kommunen, bland andra hälsofrämjande insatser, skulle återinföra friskvårdsbidraget som tidigare funnits till anställda på kommunen. Motionen fick återremiss vilket innebär att det kommer att gå ett varv till innan kommunfullmäktige tar slutligt beslut i frågan.

Samtliga övriga motioner fick avslag vilket innebär att man inte kommer att gå vidare med förslagen.

För mer information kontakta:

Kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Charlotte Westlund (M), 076-107 74 51

1:e vice ordförande, Inger Larsson (FP), 072-219 90 26

2:e vice ordförande, Ingegerd Sahlström (S), 070-379 41 65