Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetet med etapp 2 av Södra infarten inleds

Södra infarten och utvecklingen av Tylösand var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Arbetet med Södra infartens etapp 2 startar

Planeringen av Södra infartens etapp 2 har nu tagit ännu ett steg. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att arbetet med detaljplanen för den återstående delen av leden ska påbörjas.

Den del som kallas etapp 2 sträcker sig längs Västkustbanan, från Montörsgatan i söder till Stålverksgatan i norr. I arbetet ingår även anslutningarna till Larsfridsvägen samt områdena Hamnen, Larsfrid och Vilhelmsfält – men också en förlängning av ett spår väster om bangården för godståg till hamnen.

En knäckfråga i arbetet med detaljplanen är Södra infartens samt gång- och cykelvägars passage av Västkustbanan. Tre olika alternativ har utretts. Ett av dessa tre består av en tunnel, detta alternativ har projektgruppen dock bedömt ha så stora brister att det utgår. De två kvarvarande alternativen består båda av bro över Västkustbanan. Dessa utreds nu vidare.

Ambitionerna är att den nya detaljplanen ska kunna antas senast i december 2019.

– Södra infarten kommer att leda till väldigt många olika positiva effekter, trafiksäkerheten och miljön kommer bli betydligt bättre när Laholmsvägen avlastas. Men det finns annat som är minst lika viktigt – som en förbättrad koppling mellan bostadsområdena på Öster och Östra stranden. Men utbyggnaden av Södra infarten ger också möjligheter till att skapa en stadsomvandling vid områdena kring högskolan, Larsfrid och Vilhelmsfält, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

 

Ett steg närmare restaurang i gamla varmbadhuset

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även om granskning – det vill säga ett av stegen i en detaljplaneprocess – av planen för det gamla varmbadhuset i Tylösand.

Grunddragen i förslaget om ny detaljplan innebär att fastigheten Tyludden 1:7, som tidigare tjänat som varmbadhus, ska kunna användas för restaurangverksamhet.

Förslag för att ändra i detaljplanen har varit ute på samråd. Efter samrådet har vissa förändringar gjorts men huvuddragen i planförslaget har inte ändrats.

– Det är prioriterat från kommunens sida att utveckla Tylösand. Att vi hittar hållbara lösningar för restauranger och samlingsplatser där folk vill vara är mycket viktigt, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.