Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

22 miljoner extra för bättre lokaler på Kattegatt

- ett av ärendena på KF 18 februari

Kommunfullmäktiges första möte för året inleddes med information om kommunens strategi för att uppnå jämställdhet inom kultur- samt barn-och ungdomsförvaltningens område. På mötet beslutade fullmäktige bland annat om en utsmyckning av amfiteatern i Linehedsparken och renovering av Kattegattgymnasiet.

Du kan titta på filmklipp från diskussionen genom att klicka på rubriken om det aktuella ärendet.

Den nya amfiteatern ska göras vackrarelänk till annan webbplats

Nu ska den ombyggda amfiteatern på Linehed göras ännu finare. Kommunfullmäktige beslutade igår att 100 000 kronor ur stiftelsen Fritz Gyllensvärds donationsfond ska användas för att utsmycka parken.

Pengarna ska enligt ansökan från teknik- och fritidsförvaltningen, som ska genomföra utsmyckningen, användas till att dekorera amfiteaterns entré och höga stödmurar på ett konstnärligt sätt. Tanken är att platsen sedan ska upplevas som inbjudande, folklig och kulturell.

22 miljoner extra för bättre lokaler på Kattegattlänk till annan webbplats

Drygt 22 miljoner extra ska gå till upprustningen av Kattegattskolan. Det beslutade kommunfullmäktige igår.

För att förbättra lokalsituationen på Kattegattsgymnasiet har kommunen avsatt 192,5 miljoner kronor. Sedan budgeten sattes har man sett över hela projektets övriga kostnader för underhåll, reparationer och åtgärder i syfte att sänka energi- och driftskostnader.

Det nya renoveringsförslaget som också innehåller investeringar i energieffektivisering, innebär minskade kostnader för projektet på över en miljon kronor årligen. För att förverkliga förslaget krävs en investering på ytterligare 22 miljoner kronor. Bedömningen är att det kommer att leda till att kommunens totala hyreskostnader för de berörda skollokalerna kommer att minska med närmare 8 miljoner kronor per år.

Detaljplan för skola och förskola i Steninge tillbaka till KSlänk till annan webbplats

På agendan idag var att anta den detaljplan som möjliggör att det byggs en skola (förskoleklass till årskurs fem) och förskola med fyra avdelningar på en tomt i Steninge. Beslutet återremitterades dock vilket innebär att det kommer att gå tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare diskussioner innan beslut tas.

Kollo, konstgalleri och förskoleklass- förslag som får avslag

Under fullmäktigemötet beslutades om ett flertal motioner, det vill säga förslag från ledamöter eller partigrupper i fullmäktige. Kommunfullmäktige sade nej till tre av fyra motioner, vilket betyder att kommunen inte går vidare med förslagen. Den fjärde – en plats uppkallad efter Anna Lindhlänk till annan webbplats återremitterades vilket betyder att beslutet kommer att ta ett varv till i kulturnämnden innan slutligt beslut tas.

Fem timmar extra i förskolan på förslaglänk till annan webbplats

Vänsterpartiet har exempelvis lämnat in ett förslag om att jämställa förskoleplats med förskoleklass. Det betyder i praktiken att alla barn i kommunen skulle ha rätt till minst tjugo timmar per vecka i förskolan samt att måltiden skulle ingå i förskoletiden. Dagens regler säger att föräldralediga och arbetslösa föräldrar endast har rätt till endast femton timmar i förskolan per vecka. Barn- och ungdomsnämnden som har fått tycka till om förslaget menar att det inte finns pengar till att utöka den tiden och kommunfullmäktige avslog förslaget.

Kollo för skolbarn redan planeratlänk till annan webbplats

Vänsterpartiet har också lämnat in en motion om att kommunen ska ordna ett kollo för skolbarn. Eftersom kommunen redan planerar för sommarkolloverksamhet i år ansåg fullmäktige att man inte behöver gå vidare med det förslaget.

Konstgalleri, inte en kommunal angelägenhetlänk till annan webbplats

Ett icke-kommersiellt, kommunalt konstgalleri. Det föreslår två socialdemokrater. Majoriteten i fullmäktige menar dock, liksom kulturnämnden som har fått yttra sig om förslaget, att driften av konstgalleri inte är en kommunal angelägenhet och sa därför nej till idén.

För mer information kontakta:

Kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Charlotte Westlund (M), 076-107 74 51          1:e vice ordförande, Inger Larsson (FP), 072-219 90 26                                              2:e vice ordförande, Ingegerd Sahlström (S), 070-379 41 65