Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Numret ska avlasta nödnumret 112 från samtal som inte gäller fara för liv, egendom eller miljö.
I dag, måndagen 11 mars, införs det nya nationella informationsnumret 113 13. Numret är ett stöd för ansvariga aktörer och allmänhet vid vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.  Hit kan allmänheten ringa för att till exempel få eller ge information om det till exempel inträffar en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Vid en större händelse som berör Halmstads kommun kommer kommunen att starta upp en egen upplysningsfunktion, som du kommer att kopplas vidare till när du ringer 113 13.

Fyra viktiga nummer


Införandet av det nya nationella informationsnumret 113 13 innebär att det nu finns fyra samhällsviktiga telefonnummer att hålla i minnet eller knappa in på din telefon:
  • 112 - nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
  • 113 13 - informationsnummer för information eller frågor vid allvarliga olyckor eller kriser
  • 114 14 - kontakt med polisen vid icke akuta fall
  • 1177 - sjukvårdsrådgivningen
 

SOS Alarm ansvarar för 113 13


Regeringen har tidigare gett SOS Alarm uppdraget att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra aktörer att ta fram ett nationellt informationsnummer. Det nya numret 113 13 är tillgängligt dygnet runt under alla årets dagar.

 Informationen till dem som bemannar numret kommer främst från kommuner och andra myndigheter. Men även allmänheten kan lämna upplysningar om allvarliga olyckor eller andra stora händelser.

 All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.