Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Värmen fortsätter och extremt stor risk för brand

Det må ha regnat lite de senaste dagarna och det har varit något svalare men brandrisken är fortsatt extremt hög och prognosen visar att i helgen kan brandriskvärdena kulminera.

– Vi gör dagligen lokala prognoser kring brandrisken och kan konstatera att det fortfarande är extrema värden i vår region, säger Tina Nordlund, ställföreträdande räddningschef, Halmstads kommun.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har i veckan dragit tillbaka den nationella rekommendationen om totalt eldningsförbud, men trycker på att det är de lokala förhållanden som ska ligga till grund för besluten i respektive kommun. Det är nu södra Sverige som har de högsta brandriskerna och det totala eldningsförbudet ligger fast tills vidare i Halmstad och övriga kommuner i länet.


Nämnas kan att den 31 juli hade Halmstad, så här långt, de mest extrema värdena då det gäller torka och risk för brand. Högsta brandriskvärdet i den sexgradiga skalan är 5E eller 6. Gränsen för 5E är 28 i brandriskvärde. Under denna vecka har värden på över 50 förekommit.


Fortsatt extremt
Prognosen för helgen visar på fortsatt extrema brandriskvärden. Och det som gör att det är extra riskabelt, förutom värmen, är vind och de höga värden för torka som uppmäts i nedre jordlagren. I bilden ser man hur man värderar de olika lagren i marken men också hur vindstyrka, temperatur, relativ luftfuktighet och eventuell nederbörd påverkar risken för antändning och brandbeteende.

- Om brand uppstår med dagens extrema torka i marken, kommer branden även sprida sig i de djupa markskikten. Detta kommer sannolikt leda till ett extremt brandförlopp och en svårsläckt brand förenat med stora risker. Det räcker inte med ett lätt sommarregn eller lokala skurar för att blöta marken. Därför kan vi inte vara mindre vaksamma och lätta på eldningsförbudet förrän dessa förhållanden ändrats, säger Tina Nordlund.

Ett exempel på detta är torsdagskvällens brand i Plönninge-området. Den berodde högst troligast på ett blixtnedslag från ett dygn tidigare.

- Vi vädjar också till allmänheten och media att hålla sig ifrån brandområden i skogen. Små skogsvägar kan var enda tillfartsvägen till området och ska då inte blockeras för våra tunga fordon, säger Tina Nordlund.


Räddningstjänsten håller hög beredskap och kommunledningen är förberedd för att gå i stab om det skulle behövas i samband med en eventuell händelse. De senaste veckorna har det genomförts samordningsmöten inom kommunkoncernen för att samverka och samarbeta för att lösa situationer som uppstått på grund av väderförhållandena.