Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Val till kommunens nämnder och styrelser på nästa kommunfullmäktige den 20 november

Vid nästa fullmäktigemöte utses ledamöter till kommunens olika nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/live.
 

Dagordning

 1. Val av justerare
 2. Upphävande av regler för godkännande av barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 
 3. Upphävande av bidragsregler för fristående skolor 
 4. Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Destination Halmstad AB 
 5. Beslut om skattesats 2019 
 6. Val av ersättare i hemvårdsnämnden 
 7. Val av barn- och ungdomsnämnd 
 8. Val av ordförande i Hallands Hamnar Halmstad AB
 9. Val av byggnadsnämnd 
 10. Val av fastighetsnämnd 
 11. Val av hemvårdsnämnd 
 12. Val av kulturnämnd 
 13. Val av miljönämnd 
 14. Val av räddningsnämnd 
 15. Val av servicenämnd 
 16. Val av socialnämnd 
 17. Val av teknik- och fritidsnämnd 
 18. Val av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 
 19. Val av valnämnd 
 20. Val av nämnd för Laholmsbuktens VA 
 21. Val av nämnd för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm 
 22. Val av krisledningsnämnd 
 23. Val av patientnämnd 
 24. Val av gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 
 25. Val av styrelse i Halmstad Rådhus AB 
 26. Val av lekmannarevisor i Halmstad Rådhus AB 
 27. Val av styrelse i AB Industristaden 
 28. Val av lekmannarevisor i AB Industristaden 
 29. Val av styrelse i Destination Halmstad AB 
 30. Val av lekmannarevisor i Destination Halmstad AB 
 31. Val av styrelse i Halmstads Energi och Miljö AB 
 32. Val av lekmannarevisor i Halmstads Energi och Miljö AB 
 33. Val av styrelse i Halmstads Energi och Miljö Nät AB 
 34. Val av lekmannarevisor i Halmstads Energi och Miljö Nät AB 
 35. Val av styrelse i Halmstads Fastighets AB 
 36. Val av lekmannarevisor i Halmstad Fastighets AB 
 37. Val av styrelse i Gamletull Komplementär AB 
 38. Val av lekmannarevisor i Gamletull Komplementär AB 
 39. Val av styrelse i KB Gamletull 
 40. Val av lekmannarevisor i KB Gamletull 
 41. Val av styrelse i Nissamedia AB 
 42. Val av lekmannarevisor i Nissamedia AB 
 43. Val av styrelse i HF Tyghusgatan AB 
 44. Val av lekmannarevisor i HF Tyghusgatan AB 
 45. Val av styrelse i HF Kaptensgatan AB 
 46. Val av lekmannarevisor i HF Kaptensgatan AB 
 47. Val av styrelse i HF Bergsgatan AB 
 48. Val av lekmannarevisor i HF Bergsgatan AB 
 49. Val av styrelse i HF Badhusgatan AB 
 50. Val av lekmannarevisor i HF Badhusgatan AB 
 51. Val av styrelse i HF Norra Vägen AB 
 52. Val av lekmannarevisor i HF Norra Vägen AB 
 53. Val av styrelse i HF Järnmalmen AB 
 54. Val av lekmannarevisor i HF Järnmalmen AB 
 55. Val av styrelse i Halmkemi Holding AB 
 56. Val av lekmannarevisor i Halmkemi Holding AB 
 57. Val av ledamot i Halmkemi 2 & 7 AB (under namnändring till HF Kemisten AB) 
 58. Val av lekmannarevisor i Halmkemi 2 & 7 AB (under namnändring till HF Kemisten AB) 
 59. Val av styrelse i Halmstad Flygplats AB 
 60. Val av lekmannarevisor i Halmstad Flygplats AB 
 61. Val av styrelse i Hallands Hamnar Halmstad AB 
 62. Val av lekmannarevisor i Hallands Hamnar Halmstad AB 
 63. Val av styrelse i Halmstads stadsnät AB 
 64. Val av lekmannarevisor i Halmstads stadsnät AB 
 65. Val av styrelse i Hallands Hamnar AB 
 66. Val av lekmannarevisor i  Hallands Hamnar AB 
 67. Val av ledamöter i styrelsen Halmstad Business Incubator AB 
 68. Val av lekmannarevisor i Halmstad Business Incubator AB
 69. Val av ledamot i Ideella Föreningen Halmstads Garnisonsmuseeum
 70. Val av ombud i Ideella Föreningen Halmstads Garnisonsmuseum
 71. Val av ledamot i styrelsen Samordningsförbundet i Halland
 72. Val av revisor i Samordningsförbundet i Halland
 73. Val av ombud i Samordningsförbundet i Halland
 74. Val av styrelse i Stiftelsen Hallands Länsmuseer
 75. Val av lekmannarevisor i Stiftelsen Hallands Länsmuseer
 76. Val av ledamöter i styrelsen Stiftelsen Hemmet Västersol
 77. Val av gode män i fastighetsbildningsmyndigheten för jord- och skogsbruk
 78. Val av gode män i fastighetsbildningsmyndigheten för tätort 
 79. Val av revisor i Logen Magnus Stenbocks förvaltning av samlingslokaler 
 80. Val av revisor i Nykterhetsfolkets i Halmstad byggnadsförening UPA 
 81. Val av ledamöter styrelsen Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Patrikshill i Halmstad
 82. Val av revisor i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Patrikshill i Halmstad
 83. Val av revisor i Snöstorps Allmogegårdsförenings förvaltning av samlingslokaler
 84. Val av ledamot i styrelsen Companion - Kooperativ Utveckling i Halland
 85. Val av ombud i Companion - Kooperativ Utveckling i Halland
 86. Val av ledamöter i Kommunberedning i Region Halland
 87. Val av ombud i Kommuninvest Ekonomisk Förening
 88. Anmälningsärenden

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.