Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad tycker politikerna i fullmäktige om lokal klimatpolitik?

Hur ställer vi i Halmstad om för att bli mer energi- och resurseffektiva? Den lokala klimatpolitiken är i fokus när politikerna i kommunfullmäktige har den årliga politiska debatten den 21 november.

Varje år hålls en allmänpolitisk debatt i Halmstads kommunfullmäktige. På sammanträdet den 21 november klockan 14.00 är det dags för 2019 års debatt, som har fokus på klimatet.

Tre områden debatteras

Inför debatten har de förtroendevalda fått tre frågeställningar.

  • Transporter
    Just resor och transporter står för mer än hälften av utsläppen av växthusgaser i Halmstad. Personbilarnas andel är 65 procent. Frågan är hur vi i Halmstads kommun aktivt ska leda utvecklingen för att nå det nationella målet att minska utsläppen från transportsektorn.
  • Bebyggelse
    Halmstad växer i snabb takt och många nya byggprojekt startas upp runt om i kommunen. Allt fler byggnader är energieffektiva och nyttjar fjärrvärme för uppvärmning, så klimatpåverkan förskjuts allt mer till själva byggprocessen. Då är frågan hur kommunen planerar och bygger för ett koldioxidneutralt Halmstad 2045.
  • Konsumtion
    De konsumtionsbaserade utsläppen ökar dramatiskt. Utsläppen och påverkan syns inte alltid i den lokala statistiken eftersom produktionen ofta sker i andra länder. En stor andel av utsläppen kommer från offentlig konsumtion och då är frågan hur kommunen kan minska klimatpåverkan från de egna inköpen och leda utvecklingen för mer hållbara konsumtionsvanor.

Allmänheten är välkommen att följa debatten på plats eller via webbsändningen.

Debatten i fullmäktige inleds av samhällsbyggnadsdirektör Lisa Almer Rönnberg, som håller en kort föredragning om kommunens utmaningar inom klimatområdet. Därefter får ledamöterna i fullmäktige fritt begära ordet.

Debatten pågår som längst till 16.30, därefter påbörjas ordinarie sammanträde.

Handlingarna till kommunfullmäktige