Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utredning föreslår ombyggnad av Mjellby konstmuseum

En flytt av Mjellby konstmuseum kan inte motiveras. Det bästa alternativet för att trygga en fortsatt verksamhet är en renovering av befintliga lokaler.

Denna bedömning görs i en utredning som idag presenterades för kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott.

Mjellby konstmuseum. Foto: Patrik Leonardsson.

Utredningen har gjorts inför det kommande beslutet om framtiden för Mjellby konstmuseum – ökade krav på konsthantering när det gäller säkerhet, klimat med mera kräver att Halmstads kommun gör en omfattande investering.

När budgetfullmäktige fick frågan på sitt bord i december förra året efterlyste politikerna en djupare analys än de två lösningar som 2017 hade presenterats i en förstudie. Den utredning som nu har presenterats beställdes.

Ville utreda den geografiska placeringen

Förstudiens alternativ var renovering och tillbyggnad med sikte på utökad verksamhet och högre besökstal, respektive renovering med främsta syftet att säkerställa befintlig verksamhet. Kommunfullmäktige ville dock även utreda om museets geografiska placering var den rätta. Kunde en flytt till centrala Halmstad, med den ökade tillgänglighet som detta skulle medföra, ge avgörande positiva effekter för museets besöksantal och för utvecklingen av Halmstad som konst- och kulturstad?

Flytt ingen garanti för ökad publik

När dessa frågor nu har besvarats är utredningens sammanfattande bedömning att en flyttning inte kan motiveras. En central placering är inte någon garanti för ökad publik. Det skulle dessutom ta flera år innan nya lokaler kan stå klara och renoveringsbehovet är redan överhängande. Det skulle också bli dyrare att flytta än att renovera.

Utbyggnad kan inte motiveras

Utredningen ser inte heller en utbyggnad i Mjellby som ett rimligt alternativ, sett till de ekonomiska förutsättningar som Halmstads kommun nu har. I stället förordas alltså en renovering. Genom en sådan säkras verksamheten samtidigt som investeringskostnaden hålls nere. Museiverksamheten kan ändå utvecklas och stärka Halmstads konstprofil, och utredningen föreslår därför också att samarbetet intensifieras mellan kulturnämnden, Destination Halmstad och andra aktörer inom konst och kultur, som Halmstads konstmuseum som nyöppnar i oktober.

Ärendet remitteras före beslut

Tillväxt- och hållbarhetsutskottet tog inte ställning till förslaget idag. I stället remitteras utredningen till kulturnämnden, styrelsen för Destination Halmstad samt Region Halland, som får tid till 31 oktober att yttra sig. Därefter går ärendet vidare till verksamhetsberedningen som hanterar budgetfrågor.