Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbyggnad av Sofiebergsskolan - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott den 15 maj

Utbyggnad av Sofiebergsskolan och fördubbling av avgiftsfria färdtjänstresor för ungdomar i sommar. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Fördubbling av antalet avgiftsfria färdtjänstresor för ungdomar i sommar

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att fördubbla antalet avgiftsfria färdtjänstresor för ungdomar med färdtjänsttillstånd i Halmstads kommun under perioden 15 juni-15 augusti.

Hallandstrafiken erbjuder sedan tidigare 16 avgiftsfria färdtjänstresor under samma period. Halmstads kommun vill erbjuda ungdomar med färdtjänsttillstånd 30 avgiftsfria resor och betalar därmed mellanskillnaden som uppstår.

Beslutet innebär en kostnad för kommunen på mellan 55 000-165 000 kronor, beroende på hur många resor som genomförs under perioden.

– Vi har tagit beslut att fördubbla antalet fria resor för ungdomar som är färdtjänstresenärer, från 16 i Hallandstrafikens förslag till 30, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Utbyggnad av Sofiebergsskolan

Sofiebergsskolan ska byggas ut för att fler elever ska kunna gå på skolan. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att utbyggnaden ska påbörjas under sommaren 2018.

Beslutet innebär att elevkapaciteten på Sofiebergsskolan kommer att öka från 200 till 300 elever. Utbyggnaden beräknas kosta 55 miljoner kronor och ska stå klar till höstterminen 2020.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Samråd om påbyggnad av Valdemar Atterdag 13 och 17

Samråd om en påbyggnad i två plan av fastigheterna Valdemar Atterdag 13 och 17 ska inledas. Det beslutades under dagens möte med samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutet innebär att sakägare och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget att bygga till två våningar på de befintliga byggnaderna. Syftet med påbyggnaden är att skapa cirka 20 nya lägenheter i centrala Halmstad.

– Förslaget till förtätning i city genom att bygga på höjden är smart, det ger fler lägenheter utan att ta ny mark i anspråk. Det gillar jag, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Den nuvarande detaljplanen tillåter inte en påbyggnad vilket betyder att en ny detaljplan för fastigheten kommer att behöva tas fram. Samrådet kommer att pågå från maj till oktober 2018.

Granskning av förslag att bygga församlingshem och förskola i Holm

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade också att inleda en granskning av ett planförslag som syftar till att bygga ett församlingshem och förskola i två avdelningar i strax norr om kyrkan i Holm.

Planförslaget har tidigare varit ute för samråd där mindre ändringar gjorts gällande byggnadens höjd och hänsyn till trafikbuller. Granskningen kommer att pågå från maj till augusti 2018.

Försäljning av tomträttsavtal i Kistinge industriområde

Kommunen ska sälja ett tomträttsavtal till Kårarp Timber AB för 7,3 miljoner. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet under dagens möte. Tomten är cirka 17 000 kvadratmeter stor.

Tomten ägs i dagsläget av AB Industristaden som hyr ut både mark och anläggningar till Kårarp Timber AB. Beslutet innebär att Kårarp Timber AB tar över tomrättsavtalet, det vill säga både marken och anläggningarna, från AB Industristaden.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.