Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två projekt föreslås få pengar från tillgänglighetsmiljonen

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling föreslår kommunstyrelsen att bevilja medel ur den så kallade tillgänglighetsmiljonen till två projekt.

Tillgänglighetsmiljonen är ett årligt anslag på 1 miljon kronor som avsätts för kommunala projekt som ger erfarenheter och kunskaper när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kulturnämnden föreslås få 162 000 kronor för att funkistidningen Variabeln ska bli mer tillgänglig för människor med läs- och skrivsvårigheter samt för grupper med synnedsättning.

Socialnämnden föreslås få 304 000 kronor för att ta fram en strategi för att kunna kommunicera tillgängligt med personer med osynliga (kognitiva) funktionsnedsättningar. Kommunikationskanaler som webb, film och tryckta medier ska anpassas och personalen ges ökade kunskaper inom området.

Förslaget lämnas nu vidare för slutligt beslut i kommunstyrelsen.