Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillväxt och hållbar utveckling i fokus för kommunstyrelsens nya utskott

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling höll under tisdagen sitt allra första sammanträde. Mötet inleddes med en diskussion kring hur man ska arbeta framöver för att lyfta strategiskt viktiga tillväxt- och hållbarhetsfrågor. På mötet beslutades också att dela ut pengar ur Tillgänglighetsmiljonen till två olika projekt.

Under tisdagen hölls det första mötet med kommunstyrelsens nya utskott för tillväxt och hållbar utveckling. Det nya utskottet har ett tydligt fokus på långsiktiga tillväxt- och hållbarhetsfrågor så som strategiskt näringslivs- och destinationsarbete, regional utveckling och internationella frågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter och inkludering inklusive jämställdhetsfrågor.

Mötet inleddes med en introduktion där ledamöterna fick diskutera hur utskottet ska arbeta framöver.

– Det känns väldigt spännande att få komma igång med arbetet i det nya utskottet, där vi nu äntligen lyfter Halmstads näringslivs- och destinationsarbete till en strategisk nivå. Det kommer också vara viktigt för oss att brett driva på i hållbarhetsfrågorna för att kunna ha en långsiktigt hållbar tillväxt i Halmstad, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).

 

Pengar ur Tillgänglighetsmiljonen delades ut

Ett av de första besluten som utskottet tog var att tilldela teknik- och fritidsnämnden 150 000 kronor och kulturnämnden 145 000 kronor ur Tillgänglighetsmiljonen.

Pengarna till teknik- och fritidsnämnden kommer att användas till att köpa in ny utrustning till Fritidsbanken som kan användas av barn- och unga med funktionsbegränsning. Pengarna till kulturnämnden ska användas till ett projekt som syftar till att stärka samverkan mellan Region Hallands logopedimottagning och Halmstads kommuns folkbibliotek.

– Idag har vi valt att tilldela medel för satsningar på ökad tillgänglighet och ökad jämställdhet. Det är oerhört positivt att kommunens verksamheter uppmärksammar dålig tillgänglighet och ojämställdhet och försöker hitta innovativa metoder för att motverka detta. För självklart ska vi vara en kommun där alla är lika mycket värda, säger 1:e vice ordförande Lovisa Aldrin (L).

Tillgänglighetsmiljonen är till för projekt som syftar till att lösa tillgänglighetsproblem eller tillföra kommunen nya erfarenheter och kunskaper gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.