Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillfällig tillåtelse att grilla på egen tomtmark i
Halmstads kommun

Med anledning av stora nederbördsmängder det senaste dygnet beslutar Räddningschefen i Halmstad kommun om undantag från föreskrift, gällande från 19 juli 2018, om totalt eldningsförbud i kommunen. Undantaget gäller från 2018-08-12 kl. 13.30 fram
tills nytt beslut om eldningsförbud fattas, vilket sker 2018-08-13 klockan 08.30.

Undantaget medger att det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt alternativt campingtomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Undantaget gäller även yrkesmässig
matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart
underlag. Vid all grillning ska:

  • Grillen vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden
    antänder marken under.
  • Släckutrustning finnas till hands.