Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tilläggsanslag för renovering av Linehedsskolan - ett av ärendena på nästa kommunfullmäktigemöte den 28 mars

Kommunfullmäktiges sammanträde i mars inleds med information från kommunrevisionen och ledamöternas frågestånd. Därefter beslutas bland annat om tilläggsanslag för Örjanskolans gamla annex och renovering av Linehedsskolan.

Kommunfullmäktige sammanträder från och med klockan 14.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/live.

Mötet inleds med:

 • Genomgång av säkerhetsföreskrifter
 • Presentation av kommunrevisorer
 • Ledamöternas frågestund

Dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Örjanskolans gamla annex - tilläggsanslag för investering
 3. Begäran om tilläggsanslag för renovering av Linehedsskolan
 4. Revidering av lokala föreskrifter avseende gångbanerenhållning
 5. Begäran om förtydligande kring övertagande av tillsyn av täkter
 6. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
 7. Omarbetning och modernisering av taxa för avgifter inom äldreomsorgen
 8. Taxa för tillsyn och tillstånd för Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarlig och explosiv vara
 9. Konsument Halmstads organisatoriska tillhörighet
 10. Ersättarnas tjänstgöringsordning i nämnderna samt de organ där kommunfullmäktige själv bestämmer ordningen för ersättares inträde
 11. Valärenden
 12. Anmälningsärenden

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.