Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Styrelse och VD för HFAB lämnar sina uppdrag

Till kommunfullmäktiges möte den 22 maj finns ett förslag om att entlediga Halmstads Fastighets AB:s styrelse, ett år i förtid. Även bolagets VD lämnar sitt uppdrag. Oenighet om hur bolaget bör drivas och utvecklas ligger bakom förslaget.

Förslaget från ägaren är att det kommunala bostadsbolagets styrelseledamöter lämnar sina uppdrag i samband med fullmäktiges möte i maj. Ägaren Halmstads kommun är inte nöjda med hur styrelsen hanterat en fråga om fastighetsförsäljning och markköp.

– Vi har haft flera samråd med styrelsen och tyvärr har vi som ägare inte längre förtroende för hur styrning och ledning sköts i HFAB, säger Lars Püss (M), ordförande i Halmstads Rådhus AB.

– Vi har över partigränserna varit väldigt tydliga med vad vi som ägare vill se, men styrelsen har inte levererat, säger Rose-Marie Edlund (S), vice ordförande i Halmstads Rådhus AB.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj kommer nya ledamöter till styrelsen att tillsättas. Kommunfullmäktiges valberedning sammanträder före fullmäktiges möte.

– Jag vill understryka att HFAB är ett bolag med nöjda hyresgäster. Det här handlar inte om hur deras kärnverksamhet sköts utan oförmåga att samverka med övriga kommunkoncernen och se till helheten i viktiga frågor, säger Lars Püss.

HFAB:s VD Marie Thelander Dellhag har sagt upp sig från sin tjänst och lämnar bolaget den 21 juni. Rekrytering av ny VD kommer att inledas så snart ny styrelse tillsatts.