Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolprojekt tilldelas budgetanslag på grund av senarelagt budgetarbete

På grund av att kommunfullmäktige fattar beslut om Planeringsdirektiv med budget 2021-2025 först i november, istället för i juni, påverkar detta flertalet projekt. Dessa är beroende av beslut om tilldelade medel för att kunna fortskrida enligt tänkt tidsplan.

Projekten gäller Nyhemsskolan, Getingeskolan, förskola i Fyllinge samt ventilationsåtgärder. Kommunfullmäktige fattade på tisdagen beslut att tilldela medel enligt följande:

  • Om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan, där två befintliga byggnader byggs samman och utökas med flexenhet, grupprum och ateljéer. 3 uttjänta byggnader rivs. Antal elevplatser utökas från cirka 250 till 300. Anslag: 78 miljoner kronor under år 2021 samt 25 miljoner i investeringsmedel under år 2022.
  • Skola i Getinge, innebär att delar av skolan i Getinge ska iordningställas så att verksamheten kan ta permanenta lokaler i bruk. Därmed kan avveckling av tillfälliga paviljonger ske, vilket ger en ekonomisk besparing för kommunen. Anslag: 18 miljoner kronor under år 2021 samt 22 miljoner i investeringsmedel under år 2022.
  • Ventilationsåtgärder förskolor, är ett projekt som sträcker sig över flera år. För att uppnå gällande krav rörande ventilationssystemens kapacitet, anpassning av hygienutrymmen samt sol- och skuggförhållanden utomhus utförs åtgärder på flertalet av kommunens förskolor. Begärda medel täcker planerade åtgärder under år 2021. Anslag: 26 miljoner kronor i investeringsmedel under år 2021.

Kommunen ska fortsätta att driva flygplatsen

På uppdrag av Halmstads kommun har företaget Sweco gjort en utvärdering av flygplatsenlänk till annan webbplats. Resultatet visade att den är en viktig del av infrastrukturen för samhället. Att flygplatsen finns i Halmstad beräknas bidra med 250 miljoner i årliga skatteintäkter och till cirka 1900 arbetstillfällen i Halmstad. Kommunfullmäktige beslutade på tisdagens sammanträde att kommunen ska fortsätta att driva flygplatsen.