Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Reviderade taxor för livsmedelskontroll - ett av ärendena på nästa kommunfullmäktige den 14 februari

Kommunfullmäktiges första möte 2019 inleds med  information från kommunrevisionen och ledamöternas frågestund. Därefeter beslutar fullmäktige bland annat om tomtpriser för småhustomter i Bergsgård samt taxor för livsmedelskontroller.

Kommunfullmäktige sammanträder från och med klockan 14.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/live.

Mötet inleds med:

 • Genomgång av säkerhetsföreskrifter
 • Kommunrevisionen– information
 • Ledamöternas frågestund

Dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Motion - Utred möjligheten till en kommunal fordonspool
 3. Revidering av taxa för offentlig kontroll enligt
  livsmedelslagen
 4. Tomtpris småhustomter, inom detaljplan Bergsgård 1:6 m.fl.,
  Ranagård
 5. Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
  med Kommuninvest
 6. Förlängning av exploateringsavtal avseende detaljplan för kv.
  Bojen och kv. Barkskeppet
 7. Valärenden
 8. Anmälningsärenden

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.