Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Räddningstjänsten har tillfälligt begränsad beredskap i Oskarström och Getinge

Räddningstjänstens beredskap i Oskarström och Getinge begränsas tillfälligt under några sommarveckor. RIB-stationerna är underbemannade och färre personer är i beredskap. Det innebär att räddningstjänsten kommer att vara på plats lika snabbt som vanligt men det tar längre tid att bygga upp full styrka på plats.

Under delar av sommaren begränsas beredskapen från ordinarie bemanning på RIB-stationerna. Konsekvensen blir att den mindre styrkan kan behöva vänta in resurser från en annan station för att kunna genomföra delar av insatsen. –Vi kommer att nå de skadedrabbade lika fort som vanligt, men det kommer ta längre tid att bygga upp full förmåga på plats, berättar Arvid Samuelsson som är tillförordnad avdelningschef för räddningsavdelningen.

Den tillfälligt begränsade beredskapen kommer primärt att hanteras genom att det vid larm skjuts till resurser från andra stationer. Exempelvis kräver rökdykning en bemanning på minst fem personer och rökdykare från Halmstad kan vara på plats ungefär fem minuter efter styrkan från Oskarström och åtta minuter efter styrkan från Getinge.


Exempel på åtgärder i planeringen är att säkerställa god tillgänglighet i övriga organisationen, som kan stärka upp RIB-stationerna, i första hand från heltidsstyrkan i Halmstad. –Situationen är ansträngd, men hanterbar. Vi skärper vår övriga beredskap i syfte att motverka begränsningarna, säger Arvid Samuelsson.


Fler deltidsbrandmän behövs

Grundproblemet i Oskarström och Getinge är underbemanning i kombination med semestrar från personalens huvudarbetsgivare. Bemanningen behöver säkerställas på sikt och det behövs fler deltidsbrandmän.

– Vi har pågående rekrytering på våra RIB-stationer, men det hjälper inte denna sommar, avslutar avdelningschefen Arvid Samuelsson.


Bli deltidsbrandman

Är du intresserad av att ingå i en deltidsstyrka hittar du information och ansökningsformulär här.

FAKTA
Räddningstjänstens verksamhet regleras i Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor, ett styrdokument antaget av kommunfullmäktige. Här anges ordinarie beredskap, och att det åligger räddningschefen att besluta om tillfälliga förändringar i utryckningsorganisationen för att på bästa sätt kunna bistå invånarna i händelse av hjälpbehov. Kan ordinarie beredskap inte upprätthållas ska allmänheten informeras
RIB står för Räddningspersonal i beredskap. RIB står för bemanningen vid fem stationer inom räddningstjänsten Halmstad. Personalen håller beredskap för räddningstjänsten parallellt med sin ordinarie anställning hos huvudarbetsgivaren.